Manas bērnības atmiņas S1E9. Gunārs Jākobsons

Vēl pirms 20 gadiem nevarējām iztēloties hokeja translācijas bez Gunāra Jākobsona komentāriem gan radio, gan televīzijā. Sports joprojām ir Gunāra sirdslieta, bet vēl bez sporta viņam patīk uzrunāt radio klausītājus visā Latvijā.