Tiksimies stacijā! S1E1 (LAT/ENG/RUS subtitri)

Tiksimies stacijā! 1.epizode Pēc neatkarības iegūšanas pirmo dzelzceļa līniju Latvijas valsts uzbūvēja 1929. gadā. Tā bija stratēģiski svarīgā dzelzceļa satiksme maršrutā Glūda-Liepāja. Pirmais raidījums “Tiksimies stacijā!” skatītāju vedīs uz šo līniju. Pavisam tajā bija vairāk nekā 20 staciju, un ne vienā vien vietā tās bija majestātiskas būves, kuras simbolizēja arī Latvijas varenumu. Šobrīd pasažieru vilciens pietur vien nedaudzās. Garām tas dodas arī trim tipveida stacijām – Airītei, Jostai un Tadaiķiem. Lai arī arhitektoniski tās ir teju vienādas, liktenis katrai cits. Kāds? Par to tuvāk raidījumā. See you at the station! Episode 1 After gaining independence, the Latvian state built its first railway line in 1929. It was the strategically important Glūda-Liepāja route. And it is exactly there that the first episode of the programme will transport its viewers to. There were more than 20 stations in total, more than one of them - majestic structures, also symbolizing greatness of Latvia. Nowadays, the passenger train stops at only a few of them, among others, passing by Airīte, Josta and Tadaiķi. Although architecturally they are almost the same, the fate of each is different. What is it? More about it in the programme. Увидимся на вокзале! 1.Серия После обретения независимости Латвийское государство в 1929 году построило свою первую железнодорожную ветку. Это был стратегически важный маршрут Глуда-Лиепая. И именно туда перенесет зрителей первый выпуск программы. Всего было более 20 станций, из них не одна - величественные сооружения, также символизирующие величие Латвии. В настоящее время пассажирский поезд останавливается только на некоторых из них, проезжая, в том числе, мимо Айрите, Йоста и Тадайки. Хотя архитектурно они почти одинаковы, судьба у каждой разная. Какая? Подробнее об этом в программе. Raidījums "Tiksimies stacijā!" katru svētdienu 19.30 kanālā ReTV. Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild SIA "TV Kursa". #SIF_MAF2022