ReTV : Ziņas

Iezīmējas enerģētikas kopainas nākotnes aprises

Saules un vēja enerģija, ūdeņraža tehnoloģijas, bāzes jaudām – dabasgāze vai modulārās atomelektrost...

Starpsavienojumi – drošībai un cenu izlīdzināšanai

Elektroenerģijas tirgus modelis Latvijā (un arī citur Eiropā) paredz mehānismu, ka elektroenerģija n...

Saules jauda pievelk kā magnēts

Saules enerģijas ieguvē Latvija krietni vien atpaliek no kaimiņvalstīm – Lietuvas un Igaunijas, kurā...

Ilgais ceļš pretī atjaunojamiem resursiem

Pēdējo pāris gadu notikumi un Eiropas Savienības (ES) līderu lēmumi samazināt fosilo resursu lomu bl...

Vai pienācis laiks citam elektrības tarifam?

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas aprēķinātā vidējā svērtā elektroenerģijas cena šī gada...

Atjaunīgajai enerģijai nepieciešams līdzsvars

Palielinoties saules un vēja enerģijas ieguves avotiem, kurus nav iespējams plānot un vadīt, pieaug...

Siltuma ražotāji bēg no dabasgāzes

Pāreja no fosilajiem uz atjaunīgiem energoresursiem pašvaldību siltumapgādē notiek jau vairākus gadu...

Enerģijas cenu leiputrija beigusies

Turpmāk divas reizes mēnesī "Latvijas Avīze" lasītājiem piedāvās padziļinātu ieskatu dažādās ar ener...