2021. gads – labvēlīgs viendzimuma pāriem

Viendzimumu pāru tiesības un aizsardzība izsenis ir jutīgs jautājums arī tepat Latvijā. Protesti, asas diskusijas, politiķu solījumi un sabiedrības aizspriedumi tā arī nav ļāvuši līdz šim ieviest vienprātību šajā jautājumā. Ierasto kārtību maina Satversmes tiesas spriedumu 2020. gada izskaņā, kuram seko vēl citi tiesu atzinumi par labu viendzimumu pāru interesēm.

Pērnā gada izskaņā Satversmes tiesa nāk klajā ar spriedumu – arī bērna mātes partnerei pēc bērna dzimšanas ir tiesības uz tā saucamo tēva atvaļinājumu. Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš: “Satversmes tiesa secināja, ka valsts pozitīvais pienākums aizsargāt un atbalstīt ģimeni neattiecas tikai vienīgi uz laulības ceļā izveidotu ģimeni. Valsts pienākums ir aizsargāt ikvienu ģimeni, tai skaitā arī faktisko ģimeni.”

Uzreiz pēc Satversmes tiesas lēmuma publisko telpu pāršalca gan politiķu, gan sabiedrības viedokļi. Par šo viendzimumu pāriem labvēlīgo lēmumu vēstījām arī ReTV Ziņās. Tobrīd savienība “Taisnīgums” rīkoja piketu, aicinot Satversmē iekļaut “dabīgas” ģimenes tradīciju. Uzsverot, ka viendzimumu pāru attiecību atzīšana izkropļojot laulības un ģimenes jēdzienu. Paralēli Saeimā tiek uzsākts risināt jautājumu komisiju darba grupās.

Daži par šo spriedumu saka – sitiens zem jostasvietas likumdevējiem! Ne tikai politisko nostāju, bet arī Satversmes tiesas uzdotā termiņa dēļ. Likumi jāsakārto līdz nākamā gada jūnijam. Tātad - atlicis vien pusgads. “Darbs notiek, darbs virzās uz priekšu. Mēs esam redzējuši to, ka jau ir pieņemtas izmaiņas Pacientu tiesību likumā, kas tiešā veidā nekorelē ar šo spriedumu, bet nosaka to, ka pilnvarotā persona var pieņemt šo lēmumu par cilvēka veselību, dzīvību. Notiek progress, bet nenotiek tik ātri, kā gribētos,” uzsver Kaspars Zālītis, LGBT un viņu draugu apvienības “Mozaīka” valdes loceklis.

Piecus mēnešus vēlāk, kad diskusijas par spriedumos izteiktajiem principiem parlamentā un sabiedrībā rimušās, no Satversmes tiesas vēl viens grūdiens. “Pieteikuma iesniedzējs, Tiesībsargs, bija ierosinājis pārbaudes lietu pēc viena dzimuma attiecībās esošas personas iesnieguma. Šajā pārbaudes lietā Satversmes tiesa konstatēja – saskaņā ar apstrīdēto normu mantojuma atstājējam pārdzīvojušam laulātajam, kas manto uz testamenta vai mantojama līguma pamata, nosakāma 0,125% apmērā no mantojamās nekustamā īpašuma vērtības. Turpretī mantojuma atstājēja partnerim, kas manto nekustamo īpašumu uz testamenta vai mantojuma līguma pamata, valsts nodeva nosakāma 60 reižu lielākā apmērā, proti, 7,5 % no nekustamā īpašuma vērtības,” saka Gunārs Kusiņš.

Raugoties no viendzimumu pāru puses, kā oga uz tortes šī gada decembra sākumā ir vēl viens atzinums - Augstākās tiesas: “Nodod jaunai izskatīšanai lietu par viena dzimuma pāra ģimenes juridisku atzīšanu.” “Līdz tam brīdim, kamēr valsts nav pieņēmusi šādu regulējumu, valstij ir jāpieņem šāds regulējumus, ģimenes var tikt atzītas tiesas priekšā. Ja cilvēki var laulāties un dodas uz dzimtsaraksta nodaļu, šis tiek ierakstīts reģistrā, tad šajā gadījumā - ņemam Augstākās tiesas spriedumu un ar to visur staigājam apkārt,” pauž Kaspars Zālītis.

Juridisko pakalpojumu sniedzēja “COBALT” zvērināts advokāts Edgars Pastars: “Ja 20. gada beigās varējām teikt, ka tas ir tāds šauri izpildāms tikai darba likuma ietvaros, tad šiem pārējiem diviem spriedumiem, kā arī Eiropas Savienības tiesas nesenā sprieduma par to, kā ir noformējama bērna dzimšanas apliecība, kā vecāki ir ierakstāmi, tai skaitā viendzimuma vecāki. Tas nozīmē to, ka Saeimā risinājumam jābūt visaptverošam. Ja likumdevējs gulēs, tiesas ies tālāk, tiesas ir likumdevēju apsteigušas, likumdevējs, ja tas neko nedarīs, tāpat viendzimumu pāru aizsardzība ienāk tiesību sistēmā caur tiesām. Praktiski, šodien un tagad!”

Advokāts Edgars Pastars uzsver – likuma grozījumi būs apjomīgi un tas prasīs laiku.   “Es domāju, ka uz vasaru būs skaidrs virziens, kā šīs personas atpazīt un kā nostiprināt tiesisko statusu, bet tas viss detaļu lielais apjoms, es domāju, ka tam vajadzēs gadus.”

Darba grupa šo jautājumu risināšanai izveidota arī Tieslietu ministrijā. ReTV Ziņas, vēršoties ministrijā pēc komentāra, saņēma atbildi – šobrīd no komentāriem atturēsimies.

Konstitucionālo tiesību eksperts arī piebilst – ja likumdevējs ignorēs Satversmi, Valsts prezidentam būtu Saeima jāatlaiž. Satversme ir valsts iekārtas pamatnoteikumu un pamatprincipu kopums, tādēļ nav pieļaujams, ka to ignorē. Foto: Freepik