Alpīnisti apseko Limbažu baznīcas torņa un gaiļa tehnisko stāvokli

Ne katru dienu vērojami alpīnisti baznīcas torņa smailē. Taču šādu ainu šajās dienās var redzēt Limbažos, kur tie piesaistīti, lai apsekotu Sv. Jāņa Luterāņu baznīcas torņa un gaiļa tehnisko stāvokli. Alpīnisti atzīst, ka šoreiz gan nokļūšana baznīcas torņa smailē nebija viegls uzdevums.

Dienas pirmajā pusē jau apskatījuši Limbažu evaņģēliski luteriskās baznīcas torni un gaili, alpīnisti dalās savos pirmajos novērojumos. Draudzes pārstāve Ingrīda Briede alpīnistus uzrunājusi, jo mērķis ir soli pa soli turpināt baznīcas atjaunošanu.

Ingrīda Briede, Limbažu Ev. Luteriskās draudzes pārstāve: “Baznīca ir tik liela, veca celtne, ka darbi ir vienmēr. Mūsu tuvākie nodomi ir fasāde, pie ieejas fasāde, kur drūp apmetums un tā būtu jāsalabo un tāpat arī tornis prasa remonta darbus. Mums ir skaists sens gailis, kas palicis pa visam tumšs un tāpēc uzdevumi bija noskaidrot, kāds ir torņa stāvoklis. Izpētīt gaili - no kāda materiāla tas ir, vai viņš ir tikai no metāla vai varbūt bijis ar zeltu.”

Alpīnistiem vēl viens uzdevums - noskaidrot arī, kāpēc baznīcas gailis nekustās līdzi vējam. Tam būtu jārāda vēja virziens, taču, neizkustoties no vietas, šobrīd vējš to drīzāk lauž. Lai gan šī nav pirmā baznīca, kuras torņa smailē alpīnisti kāpuši, viņi atzīst, tikt augšā līdz gailim bijis sarežģītākais uzdevums no visiem, kas šajās dienās uzticēti.

Ne mazāk sarežģīts, bet jau vieglāks uzdevums - pa baznīcas jumta kori tikt arī līdz tās otrā galā esošajam krustam. Arī tas savu laiku jau nokalpojis un ir jāatjauno. Krusts ir sašķiebies, zem tā arī caurumus, pa kuru tek iekšā ūdens un bojā jumtu, tāpēc jānoskaidro - pie kā, cik stingri un dziļi tas ir piestiprināts, kā to nocelt zemē.

Jāteic, ka alpīnistiem dotie uzdevumi visai atbildīgi - ne vien izdarīt visu maksimāli droši, bet iegūt pēc iespējas precīzāku informāciju, ko tālāk jau nodot restauratoru rīcībā. Kad varētu sākties paši torņa un gaiļa atjaunošanas, un arī pārējie plānotie darbi, šobrīd gan vēl pāragri runāt.