Acis jau ir sausas izraudātas. Atvadas Bilskas skolai

Smiltenes novada Bilskas pamatskola viena no tām lauku skolām, kurā 1. septembrī zvans vairs neatskanēs. Skola ir slēgta. “Mēs kopā ar pagasta pārvaldes vadītāju arī izveidojām šo B variantu, ka skolā varētu tomēr palikt pirmās trīs klases, jo telpas ir pietiekoši. Skolā paliek tikai pirmsskola, tās mums ir trīs grupas, pagaidām ir 40 bērni kopā, šeit būs filiāle Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis”,” stāsta Bilskas pamatskolas direktore Mārīte Jansone.

Lai atvadītos no skolas bijušie absolventi, tagadējie skolēni, vecāki bija aicināti uz kopīgu atmiņu pēcpusdienu, var teikt, lai atvadītos no skolas ar mūziku. “Mēs šo pasākumu domājam kā tādu atceres pasākumu, ir skumji, bet acis jau ir sausas izraudātas, asaras ir sirdī palikušas. Šobrīd mums ir jāļauj tam smagumam izslīdēt no sirds.”

“Man liekas, ka mēs līdz galam jau neapzināsies, ka tā skola tik tiešām tiks slēgta, jo runāt runāja par to, bet tagad tiešām pēdējais pasākums un skolas vairs nav. Ļoti skumji,” savu viedokli pauž Bilskas pamatskolas absolvente Līga Veģere. 

“Ja nav skolas, kura jaunā ģimene nāks dzīvot šeit? Ja tu esi ar bērniem, plāno bērnus, tad taču tev vajag zināt, vai bērniem būs skola, ka tu varēsi droši justies, nevis tev no rīta ir jāieplāno vest ar autobusu vai mašīnu kaut kur uz Smilteni vai Valku, tas vispār nav loģiski,” uzskata skolas absolvente Aija Sproģe.

“Tika izstrādāti kaut kādi pētījumi, kā varētu naudu ekonomēt, bet mēs saprotam, ka no tā daudz nekas nebūs, jo bērni tāpat ir jānogādā uz Smilteni, jo mums te no vairākām vietām veda bērnus jau agri, bērni skolā pirmie jau bija pusastoņos, nezin, kā tiem būs,” stāsta Bilskas pamatskolas skolotāja Mārīte Sīmane. 

Protams, skolas slēgšanas iemesls jau ir tāds pats kā citviet laukos, samazinās bērnu skaits. Skolas absolventi arī atzīst, ka maldīgs ir tas priekšstats, ka mazā skolā ir daudz sliktāka izglītības kvalitāte. Savs viedoklis ir absolventei Līgai Veģerei, kura tagad pati ir skolotāja Smiltenē. “Es tam nepiekritīšu, ja nebūtu man šeit ielikta tā attieksme un cieņa pret skolotājiem, jo es jau atceros, ka man 1.,2.,3. klasē bija jāraksta mana sapņu profesija, es vienmēr rakstīju – skolotāja –, noteikti arī tāpēc, ka mana mamma ir sākumskolas skolotāja, bet arī liels nopelns ir šai skolai un visam skolas kolektīvam.”

“No septītās klases pārnācu uz Bilsku, es nenožēloju, vairāk iemācījos nekā būtu ģimnāzijā iemācījies, tev vairāk pievērš uzmanību, jo te ir mazāk bērnu,” par savu pieredzi stāsta skolas absolvents Janeks.

Skolotāja Mārīte Sīmane vērtē, ka līdz ar skolas slēgšanu, zaudētājs būs arī pagasts: “Vajadzēja palikt vismaz sākumskolai, jo mums arī Vijciemā skolas nav, bērni brauca šeit un ir arī ģimenīte, kura liks bērnus Palsmanes skolā, kur ir internāts, jo nevar jau izbraukāt. Ja nebūs skolas, es nezinu, man liekas, ka dzīves arī te nebūs.”

Augusta sākumā, pagasta svētkos, no savas skolas atvadījās arī Smiltenes novada Drustu pagasta iedzīvotāji.#SIF_MAF2023