Aicina nepārvietoties pa Daugavas dambi Jēkabpilī

Atkāpjoties plūdiem Jēkabpilī, galvenā uzmanība šobrīd tiek veltīta ūdens atsūknēšanai un plūdu radīto bojājumu apzināšanai. Stipri cietis Daugavas aizsargdambis. Lai gan tas tika izglābts un izturēja kritisko periodu, pašvaldībā jau sāk domāt par dambja pilnīgu atjaunošanu.

Jēkabpils centrā Daugava jau brīva no ledus, tikai gar krastiem sanesti lieli ledus gabali un vižņi. Ūdenim atkāpjoties, uz kreisā krasta aizsargdambja sāk parādīties dzīvība, lai gan cilvēku plūsma pagaidām ir ļoti niecīga. Dambis, kas plūdu dienās tika labots un stiprināts, pateicoties intensīvajiem glābšanas darbiem, ir izturējis pārbaudījumu, tomēr pagaidām pa to nav ieteicama pārlieku intensīva pārvietošanās. “Tā kā ūdens ir nokrities pietiekoši zemu, spiediena šobrīd uz dambja nav, tad visi mūsu darbi, kas veikti, padara to pietiekoši drošu kājām gājēju kustībai, bet lūgums būtu ievērot iedzīvotājiem to, ka vēl notiek plūdu seku novēršanas darbi. Pārpumpēšanas darbi notiek no pagrabiem, dārziem, Zvanītāju ielas mikrorajonam, tāpēc lūgums būtu pēc iespējas mazāk izmantot dambi, lai šos darbus netraucētu. Labā krasta dambis ir tas, pa kuru jūs varat pārvietoties. Tas ir izturējis pietiekami labi, jo ir cita konstrukcija. Droši vien visas fotogrāfijas, ko cilvēki vēlas ar šo stihiju nofotografēt, var uzņemt no labā krasta dambja,” saka Raivis Ragainis, Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs.

Kreisā krasta aizsargdambis plūdos ir pamatīgi bojāts. Pašvaldībā uzsver, ka tas būtu jābūvē no jauna, bet par to tiks lemts vēlāk, kad būs pagājis ziemas periods un varēs rūpīgi izvērtēt dambja stāvokli. Tomēr jau tagad ir skaidrs, ka dambim ir pietiekami nopietni bojājumi visā garumā. Ragainis: “Novērtēsim stāvokli, tad skatīsimies, kādi ir tie darbi, ko varam izdarīt. Ministrijas ir solījušas, ka būs iespējami fondu līdzekļi aizsargbūvju sakārtošanai. Noteikti, ka darbosimies šajā virzienā, jo mums jānodrošina, lai dambis būtu mūsu balsts, drošība arī turpmāk.”

Vienlaikus vietvarā uzsver – lai uzbūvētu tādu dambi, kas pasargātu no plūdiem vismaz nākamos 100 gadus, būtu jāiegulda gan ilgs laiks, gan lieli finanšu līdzekļi. Tāpat jāņem vērā, ka nauda nepieciešama arī citu plūdu seku novēršanai. Jēkabpilī un apkārtējos pagastos ir bojātas gan ielas, gan citi infrastruktūras objekti, kas arī būs jāremontē.