Aizkraukles un Balvu novados skolniecēm nodrošina higiēnas preces

Šomēnes divos Latvijas novados – Aizkrauklē un Balvos – tiek īstenots pilotprojekts, kura laikā skolu audzēknēm bez maksas tiek nodrošinātas sieviešu higiēnas preces. Valstī tiek virzīta iniciatīva bezmaksas higiēnas preces ieviest visās Latvijas skolās, pilotprojekta mērķis ir noskaidrot, kāds varētu būt aptuvenais nepieciešamo produktu daudzums un izmaksas. Izmēģinājumā iesaistīto skolu pārstāvji iniciatīvu vērtē pozitīvi.

Aizkraukles novada vidusskola ir viena no 25 izglītības iestādēm, kurās šomēnes skolniecēm tiek nodrošinātas bezmaksas sieviešu higiēnas preces. Pilotprojektā, kas norisināsies līdz maija beigām, ir iesaistījušās 13 skolas Aizkraukles novadā un 12 skolas Balvu novadā, izvietojot brīvi pieejamās vietās paketes un tamponus. Aizkraukles novada vidusskolā preces atrodas vienā no meiteņu tualetēm – speciāli izveidotā kastītē, un skolnieces pauž uzskatu, ka šādai iespējai būtu jābūt vienmēr, jo ir situācijas, kad vajadzīgajā brīdī higiēnas preces nav paņemtas līdzi. Aizkraukles novada vidusskolas 12. klases skolniece Evelīna: “Ar tādām neērtībām esmu saskārusies arī es pati. Galvenais iemesls ir tā kauna sajūta, kas ļoti bieži jauniešus nepamet. Šī ir lieliska iespēja, ka tu vari viens pats doties, tev nevajag iet ne pie skolotāja stāstīt savu problēmu vai pie skolas medmāsiņas, taču pats vari iet un saviem spēkiem visu iegūt.”

Aizkraukles novada vidusskolas 11. klases skolniece Alīna: “Bieži gadījās tā, ka negaidīti parādījās mēnešreizes, nezināju, ko darīt, nācās paprasīt klasesbiedrenēm. Tas ir mazliet neērti, manuprāt, ka nākas prasīt visiem. Var iet pie medmāsas, protams, paprasīt, bet man liekas, ka tas ir nedaudz grūti, ja, piemēram, tu esi trešajā stāvā un tev jāskrien uz pagrabstāvu, un tev varbūt nav tik daudz laika, varbūt baltas bikses. Man liekas, ka vajadzētu attīstīt šo projektu tālāk.”

Pilotprojektam nepieciešamās preces bez maksas piešķīruši divi higiēnas produktu zīmoli. Šāda iniciatīva ir ļoti noderīga – sevišķi kautrīgākām skolniecēm. Aizkraukles novada vidusskolas medicīnas māsa Sanita Kuharenko: “Patīkami, ka meitenēm tagad ir šī iespēja negriezties, piemēram, pie manis, kaut arī šad tad viņas to darīja, bet tagad ir iespēja pašām pieiet un paņemt, ja tas ir nepieciešams.”

Projektā iesaistījusies arī Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola. Interese par šo iespēju bija vērojama jau pirmajās dienās. “Pirms tam man bija ar meitenēm sapulcīte, informēju, kas tas par projektiņu un kurās vietās tas viss ir izvietots. Viņas uz to atsaucas pozitīvi. Praktiski man ir izlietotas 40 vienības. Nedēļa ir pagājusi,” saka Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas medmāsa Anna Šulmeistere.

Lai gan pašas skolnieces par to kautrējas runāt, pētījumi liecina, ka Latvijā viena no sešām meitenēm ir vismaz reizi kavējusi skolu, jo nav varējusi iegādāties higiēnas preces ģimenes finansiālo apstākļu dēļ. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls virza iniciatīvu par bezmaksas sieviešu higiēnas precēm visās skolās. Valdība potenciāli ir solījusi šo ideju īstenot no nākamā gada, bet pilotprojekts notiek ar mērķi izzināt, kāds varētu būt nepieciešamo produktu daudzums un izmaksas, kā arī ērtākie piegādes un izvietošanas veidi. Rezultāti tiks apkopoti un iesniegti valdībai šā gada vasarā.