Alsungas Amatu mājas atjaunošana - atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai

Noslēgumam tuvojas Alsungas Amatu mājas atjaunošana. Tā ir kā suitu radošuma un amata prasmju saliņa, kurā suitu kultūras mantojums dzīvo šodienā, ar to var iepazīties jebkurš interesents. Tā kā ēka bija sliktā stāvoklī, tai bija nepieciešama atjaunošana. Vēl pirms administratīvi teritoriālās reformas sāktie darbi drīz tiks pabeigti, amatnieki varēs atgriezties jaunās telpās.

Alsungas Amatu māja ir vēsturisks nams, kas celts 1875. gadā. Tā bijusi pirmā šīs apkaimes skolas ēka. Tā kā tā uzcelta no sarkaniem ķieģeļiem, tautā saukta arī par sarkano skolu. Nu te vairs skolēni nemācās, bet izglītošanas funkcija nav zudusi. Te mājo Alsungas tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centrs,  kā arī tiek organizēti dažādi kultūras un mākslas pasākumi un ekspozīcijas. Te darbojas arī etniskās kultūras centrs “Suiti”, atrodas aušanas, keramiķu, kā arī “Suitu amatnieku” radošās darbnīcas. Gadu gaitā ēka bija nokļuvusi kritiskā stāvoklī. “Ēkā bija kritiskā stāvoklī jumts, patiesībā vairākus gadus iepriekšējā Alsungas novada dome bija paredzējusi mainīt, bet visu laiku atdūrāmies pret finanšu līdzekļu trūkumu. Pēdējā gadā tad nosprieda – jā, tas ir vajadzīgs. Tā kā bija pieejama vēl naudiņa, dabūjām taisīt vēl vienu iepirkumu un apliecinājuma kartes šiem iekšdarbiem. Šeit tika ne tikai  kosmētiskais remonts, bet apkures sistēmas tika uzlabotas un kanalizācija,” stāsta Santa Kreičmane, Alsungas pagasta pārvaldes vadītāja.

“Pirms novada reformas Alsungas novada dome jau bija veikusi jumta būvkonstrukcijām būvprojekta izstrādi un pieteicās šim pašvaldību prioritārajam kredītam.  Pēc reformas veicām šos darbus, jau pārņemot Kuldīgas novada pašvaldībā un slēdzot līgumus ar būvuzņēmējiem, veicām arī iekštelpu remontu par šo prioritāro kredītu. Tas ir kā sava veida uzņēmējdarbības atbalsts no pašvaldības puses,” atzīst Aiga Vanaga-Poriķe, Kuldīgas attīstības aģentūras vadītājas vietniece.

Pārbūves darbi uzsākti vasarā. Otrā stāva pārsegums un jumta nesošās koka konstrukcijas un segums jau atjaunots, to veica uzņēmums “Skorpions VS”. Savukārt darbi telpās uzticēti uzņēmumam “RISE JE”. Biedrībām ar ievākšanos gan vēl kādas pāris nedēļas jāpagaida, jo pandēmija paredzētos darbus nedaudz iekavējusi. Atbildīgais būvdarbu vadītājs Jānis Blikerts atzīst, ka ir saglabātas arī vēsturiskās liecības. “Bija koka dēļu siena, tur bija paredzēts vienkāršs apmetums pēc projekta. Tad, kad sākām to apmetumu apsekot, tās plaisas bija tik lielas, ka mēs bišķi patīrām, sāk krist nost, apakšā parādās masīvkoks.  Tad tika sasaukta sapulce, ko darām, lēmums ir – atsedzam šo masīvkoku un atstājam. Krāsns bija tas, ko šīs Amatu mājas iedzīvotāji vēlējās, lai to patur, lai paliek kaut kas pilnīgi vēsturisks, tāpēc tā ir nekrāsota, neatjaunota, paliek kā vēsturisks elements.”

Jau atjaunošanas laikā domāts par nepieciešamajām komunikācijām konkrētām biedrībām.  “Mēs atrodamies biedrības “Alsungas keramika” telpās, kur var redzēt, ka ir šī glazēšanas krāsns, pielāgotas komunikācijas, lai būtu ventilācija, arī elektrības jauda ir atbilstoša, lai keramikas krāsni varētu dedzināt,” saka Aiga Vanaga-Poriķe, Kuldīgas attīstības aģentūras vadītājas vietniece.

Kopējā būvdarbu līgumu summa ir nepilni 395 000 eiro.