Alūksnes novadā visus 15 pagastus pārvalda viena iestāde

Alūksnes novada pagastos kopš gada sākuma vairs nedarbojas vietējās pagastu pārvaldes. Tā vietā visus 15 pagastus pārvalda viena iestāde. Lauku teritorijās dzīvojošie ļaudis dažādus pašvaldības pakalpojumus tagad var saņemt vietējās bibliotēkās. Tāpat katrā pagastā ir savs saimnieks, kurš rūpējas par ceļu uzturēšanu un pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu. 

Iedzīvotāju skaits Alūksnes novada pagastos ik gadu sarūk. Tādēļ pagasta pārvalžu pienākumi novadā mainīti jau iepriekš, to pārziņā atstājot vien īpašumu un ceļu tīklu uztrēšanu, kā arī iedzīvotāju apkalpošanu. Alūksnes novada pašvaldībā uzskata: lai veiktu šos pienākumus, katrā pagastā nevajag pārvaldnieku, pietiek ar vienu pagastu apvienības pārvaldi. “Nekas sliktāk nebūs, jo visi pakalpojumi šajā teritorijā paliek esošie. Tikai mainīsies cilvēciskais faktors, atbildības, kas lietas darīs,” norāda Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers.

Alūksnes novada Jaunlaicenes pagasta iedzīvotāji ReTV atzīst: pašvaldības veiktās reformas viņu ikdienu pagaidām neietekmē. 

Jaunlaicenes bibliotēkas vadītāja Iveta Udrase stāsta, ka viņas pienākumos tagad ir arī pieņemt iedzīvotāju iesniegumus un sniegt informāciju par pašvaldības darbu. Divu nedēļu laikā saņemts tikai viens iesniegums – kādam skolēnam nedarbojās e-talons. 

No 1. marta visās Alūksnes novada bibliotēkās darbu sāks arī Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri. Jaunlaicenes bibliotēkas vadītāja stāsta: līdz ar reformu viņai atkal ir pilna darba slodze, arī lielāks atalgojums. Iveta Udrase norāda, ka lauku pagastos bibliotēka jau līdz šim ir viens no galvenajiem sabiedriskās dzīves centriem. Cilvēki šeit vēršas ne tikai pēc grāmatām un jaunākās preses, bet arī lai risinātu citus sev nozīmīgus jautājumus. “Tante nemāk īsziņu izlasīt, nemāk to izdzēst, arī tikai parunāties, kaut ko pajautāt. To visu bibliotekā var atrisināt.”

Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldi vada līdzšinējā Alviķu pagasta pārvaldes vadītāja Ingrīda Sniedze. Viņa stāsta, ka jaunajā iestādē dažādos amatos strādā daļa iepriekējie pagastu pārvaldnieki. Daži darbu pašvaldībā gan atstājuši. “Pirmajās divās nedēļās nekādi neizpildīti darbi nav konstatēti. Bet galvenais, ka visi, kuri pieņēmuši lēmumu turpināt darba attiecības apvienotajā pagastu apvienības pārvaldē, ir gatavi strādāt, to dara. Mēs nodrošinājām visus darbiniekus ar kontaktlīdzekļiem, telefoniem, e-pastiem, lai varam savstarpēji operatīvi jau no pirmā janvāra sazināties un iedzīvotājiem pieejama informācija.”

Pirmajās divās nedēļās pagastu pavienības pārvaldē saņemti iedzīvotāju iesniegumi par transporta biļešu apmaksu, kokmateriālu krautuvju saskaņošanu, par nekustamā īpašuma iznomāšanu, e-talonu atjaunošanu. Tāpat iedzīvotāji ar dažādiem saimnieciskiem jautājumiem vērsušies pie nekustamo īpašumu apsaimniekotājiem pagastos. 

Alūksnes novadā vērtē, ka līdz ar šo reformu gadā izdosies ietaupīt līdz 100 tūstošiem eiro. Šos līdzekļus varēs ieguldīt pagastu infarstuktūras attīstībā. Foto: Edijs Pālens/LETA