Apkures izdevumu kompensācija mājsaimniecībām – arī skaidrā naudā

Vēl apkures sezonas sākumā daudziem iedzīvotājiem bija satraukums, ka viņi nesaņems valdības apstiprināto atbalstu mājsaimniecībām par kurināmo. Šāda situācija izveidojās, jo sākotnēji kompensācijas tā bija paredzēta tikai ar pārskaitījumu uz bankas kontu. Nu likums mainīts, bet tas ir papildu cilvēkrerursu un finansiāls slogs pašvaldībām.

Atbalstu kompensācijai par malkas, granulu, brikešu iegādi vai elektrības izmantošanu apkurē iedzīvotāji var saņemt arī skaidrā naudā. Šāda kārtība ir jau kopš novembra. Grozījumi likumā veikti, jo ne visiem iesniegumu pieteicējiem bija atvērti maksājumu konti bankās. Tas liedza iespēju saņemt atbalstu. Piemēram, Balvu novadā kompensācija skaidrā naudā izmaksāta jau 69 iedzīvotājiem. 

Viens no novadiem Latvijā, kur saņemts lielākais iesniegumu skaits apkures izdevumu kompensēšanai mājsaimniecībām, ir Rēzeknes novads. Līdz šim te izvērtēti jau gandrīz 10 000 iesniegumu. No tiem aptuveni puse iesniegti elektroniski, taču pusē gadījumu atbalsta saņemšanai iedzīvotāji pieteicās klātienē. Rēzeknes novada pašvaldībā bija rasts risinājums, ka lēmumu pieņēmēji būs cilvēki, kas nav sociālie darbinieki. Vajadzēja piemeklēt speciālistus, darbiniekus, kas pieņems iesniegumus un palīdzēs cilvēkiem savadīt sistēmā. Tātad – piesaistīti papildu cilvēkresursi. Sākotnēji bija četri, tagad ir palikuši trīs, gan arī tie cilvēki, kas pagastos pieņem iesniegumus. Arī viņiem tiek maksāts par ieguldīto darbu,” norāda Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale.

Par katra iesnieguma apstrādi pašvaldībām paredzēts arī astoņu eiro atbalsts. Lai gan vietvarās norāda, ka šī summa nenosedz visas administratīvās izmaksas, Ekonomikas ministrijā tam nepiekrīt. “Zinot to, cik liels ir kopējais budžets, kas ir atvēlēts visiem atbalsta pasākumiem, tad šeit droši vien būtu jāskatās arī zināmā mērā kaut kādā solidaritātē. Jāsaprot, ka ir izmaksas, kas ir arī pašvaldībām jāpaņem, iespējams, uz sevi. Mēs saredzam, ka astoņi eiro ir pietiekams finansējums,” saka Ekonomikas ministrijas pārstāve Līga Rozentāle.

Līdz šim kopumā pašvaldībās saņemti jau vairāk nekā 270 tūkstoši iesniegumi kompensācijas saņemšanai par kurināmo.


#SIF_NVZ2022

Foto: Freepik