Apturēta studiju un studējošo kredītu izsniegšana

Pilnībā apturēta studentu kreditēšana! Kā galvenais iemesls minēts fakts, ka pieprasījumu ir tik liels, ka paredzētā nauda ir aptrūkusies. Studentu asociācija norāda, ka nepietiekamā valsts atbalsta dēļ var sabrukt sadarbība studiju un studējošo kreditēšanas sistēmā. Šis jautājums saasinājis Izglītības un Finanšu ministrijas attiecības. 

Savā paziņojumā Swedbank informē, ka banka uz laiku apturējusi studiju un studējošo kredītu izsniegšanu, jo lielās studentu intereses dēļ paredzētie valsts līdzekļi programmas īstenošanai šogad ir iztērēti. Swedbank paziņojumam pa pēdām sekoja arī Izglītības un zinātnes ministrijas komentārs: “Šajā gadā stājās spēkā jaunais studiju un studējošā kreditēšanas modelis, kas studiju kredītus padarīja daudz pieejamākus. Pieņemot likumu “Par valsts budžetu 2020. gadam”, tika plānots, ka pieprasījums pēc jauniem kredītiem pieaugs un tie būs orientējoši 2000 jauni kredīti gadā. Taču Covid-19 dēļ ir pasliktinājusies darba tirgus situācija un studējošo iespējas segt studiju maksu, paralēli studijām strādājot, tādēļ pieprasījums pēc jauniem kredītiem pārsniedza pirms ārkārtas situācijas prognozēto skaitu. Kredītu izsniegšana pēc jaunajiem nosacījumiem sākās 12.augustā, un jau septembra beigās ministrija informēja koalīcijas sadarbības padomi par paaugstināto pieprasījumu, cerot uz konstruktīvu un operatīvu jautājuma atrisināšanu. Diemžēl Finanšu ministrijas noraidošās pozīcijas dēļ resursu pārdale joprojām netiek atbalstīta”.

Asi uz šo reaģēja Finanšu ministrijā, kur finanšu ministrs Jānis Reirs savā komentārā bija ļoti lakonisks - ja naudas vairāk nav, tad arī nav! Ministrija arī norādīja, ka kredīti tiek izsniegti nekontrolēti. Tikmēr Latvijas studentu apvienība izsaka bažas, ka nepietiekamā valsts atbalsta dēļ var sabrukt studiju un studējošo kreditēšanas sistēma un studenti var zaudēt ļoti būtisku atbalsta mehānismu. 

Studenti ir apņēmības pilni nepadoties un turpināt cīņu par iespēju saņemt kredītus. Problēmu pamatā ir fakts, ka Izglītības ministrija izstrādājusi jaunu studiju un studentu kredītu modeli. Pret šo modeli iestājās Finanšu ministrija, kura apšaubīja tā ilgtspējību, aicinot Izglītības ministriju to pārstrādāt. Izglītības ministrija oponē izteikumam , apgalvojot, ka studiju kreditēšanas pārtraukšana vai bremzēšana finansējuma trūkuma dēļ nav pieņemama, jo ir pretrunā ar tiesiskās paļāvības principiem. Tikmēr jautājums par studentu kreditēšanas iespējām paliek atklāts.