Apvienojas forumā, lai plānotu Talsu nākotni

Tieši pirms 20 gadiem talsinieki aizsāka Iedzīvotāju forumu tradīciju, pēc kura paši pirmie Latvijā nodibināja kopienu fondu - lai par neizdarītiem darbiem nenorādītu tikai vietvaras virzienā, bet idejas un projektus radītu paši. Lai gan ar katru reizi mazinās dalībnieku skaits, aktīvākie Talsu novada iedzīvotāji joprojām reizi četros gados sanāk kopā un rada idejas nākotnei.

Ja pirms četriem gadiem Talsu novada iedzīvotāji sapņoja par multifunkcionālo halli, peldbaseinu un krāsainām ielām, tad šoreiz vēlmes piezemētākas un praktiskas. Iedzīvotāju foruma organizatori to skaidro ar šī brīža situāciju Ukrainā un finansiāli sarežģītāko situāciju. “Arī katrs no mums, katrā ģimenē esam spiesti domāt par kādām lietām, ko agrāk varbūt esam plānojuši atļauties, bet šobrīd atļauties vairs nevaram. Situācija gan ar pieeju enerģijai, gan ar dažādiem citiem ierobežojumiem un globālām izmaiņām visapkārt tomēr liek par kādām lietām domāt citādāk,” norāda Indra Kļaviņa, viena no Iedzīvotāju foruma organizatorēm.

Nepietiekami sakārtota tūrisma infrastruktūra, nesakārtoti ceļi, bērnu laukuma trūkums, neizglītoti iedzīvotāji daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanā un atkritumu apsaimniekošanas problēmas ir tikai daži no jautājumiem, ko talsinieki saskata kā šķēršļus labākai nākotnei. Uzņēmējs, Iedzīvotāju foruma dalībnieks Uģis Lauzējs: “Grupā nonācām arī pie atziņas, ka trūkst līderisku personību vai atpazīstamu cilvēku, kas būtu kā motivācija un drosme gados jauniem cilvēkiem uzsākt ko jaunu, noticēt savām spējām.”

Iedzīvotāju foruma dalībniece Kristīne Maslovska saka: “Jautājums, par kuru mēs aktīvi un daudz diskutējām, ir par to, ka nepieciešams stiprināt iedzīvotāju iesaisti un veidot aktīvo iedzīvotāju sadarbības platformas.”

Iedzīvotāju forums Talsu novadā notika jau sesto reizi. Daļa novada iedzīvotāju ir skeptiski pret šādu pasākumu, uzskatot, ka tas nenes nekādus rezultātus. Foruma dalībnieki norāda, ka ir idejas, ko pašvaldība ņēmusi vērā un tās īstenotas. Jāraugās gan kā būs tagad lielajā novadā, kur vajadzību vēl vairāk. Uģis Lauzējs atzīst: “Mums ir parādījušies veloceliņi, mums ir izbūvēti jauni ceļi vai sasaistes ar apdzīvotām vietām, kas ir ārpus Talsiem. Es negribētu noniecināt, ka nekas netiek darīts. Vienkārši cilvēki, man liekas, reizēm nepietiekoši to novērtē.”

Ja sākotnēji bija paredzēts, ka visas idejas tiks apkopotas, jau šobrīd nodotas Talsu novada pašvaldībai, tad iecere mainījās – jūlija sākumā aktīvākie iedzīvotāji vēlreiz nāks kopā, lai papildus arī paši izstrādātu konkrētas rīcības un, cik iespējams, saviem spēkiem uzlabotu vidi sev apkārt.


#SIF_NVZ2022

Foto: Freepik