Ar kajakiem un degsmi brīvprātīgie attīra upes Latgalē

Brīvajos brīžos laivošanas entuziasts Jānis Vilcāns dodas izbraukumos ne vien pa Latgales, bet arī citām Latvijas upēm. Nereti tie bijuši izaicinājumu pilni braucieni, jo daudzas mazās upes ir gandrīz neizbraucamas. Tā radās ideja uzrunāt draugus, lai izbraucienus apvienotu ar upes sakopošanas darbiem. Pavisam nesen šādā veidā vairāku kilometru garumā izdevies attīrīt Laucesas upes posmu.

Pirms sēšanās kajakos, lai dotos izbraucienā pa Laucesas upi Daugavpils novadā, Jānis un Mārtiņš apģērbj hidrotērpus un sagatavot darbarīkus - šis nebūs ierasts izbrauciens pa upi, bet pamatīgs darbs, lai upi attīrītu to no sagāztajiem kokiem un atjaunotu tās tecējumu.

Jānis Vilcāns, kurš ir arī upes attīrīšanas iniciators min galvenos vaininiekus upes ceļa aizšķērsošanā: “Vētras dara savu, maijā uz lapām sniegs bija uzsnidzis un koki sagāzti. Protams, bebru te ir ļoti daudz . Ir jau tādi gadi, kad upe braukšanai ir labvēlīga - koki upēs negāžas un pavasara palos augsts līmenis. Ja arī kaut kas iegāzās, izskaloja. Šogad upes ir šausmīgi sagāztas. Tiek saskalotas smiltis, aizsista upes gultne un traucēts tecējums, kas mazām upēm nozīmē bojāeju.” 

Jānis ar upju tīrīšanu brīvajos brīžos aizrāvies jau vairāku gadu garumā, Mārtiņam šī ir tikai otrā reize. Lai gan, raugoties no malas, šķiet, ka darbi sokas raiti, Jānis un Mārtiņš atzīst, ka netrūkst arī izaicinājumu. Viens no tiem ir ūdens temperatūra, arī neparedzētās dziļuma svārstības upē. Jānis Vilcāns neslēpj, ka reizēm piezogas arī bailes, bet tas atkal ir tas labais adrenalīns, kura dēļ dzīvot. Puiši smej, ka citus gadus ap šo laiku ir bijis aukstāks, bet svarīgākais atcerētie ka nav sliktu laika apstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs. Slodze, darbojoties ūdenī, sanāk diezgan pamatīga, jo sanesumi ir lieli, jāzāģē daudz un pamatīgi.

Abi aktīvās atpūtas cienītāji cer, ka pēc attīrīšanas darbiem Laucesas upe būs ne vien viņu, bet arī citu laivotāju tūrisma mērķis. Jānis atminas, ka pirmajās reizēs pa šauro upi knapi izairēts ar vienu laivu, tagad te četras laivas var paralēli braukt bez problēmām.

Lai arī iecerētie attīrīšanas darbi tuvojas noslēgumam, Jānis un Mārtiņš nedomā apstāties pie padarītā. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, tad jau šogad viņu plānos itilpst Dubnas upes attīrīšana.