Ar ziedojumu kampaņu vēlas palīdzēt bērniem ar mācīšanās traucējumiem

Ar katru gadu pieaug to bērnu skaits, kuriem tiek diagnosticēti dažādi traucējumi, kas apgrūtina zināšanu un prasmju apguvi. Tā norāda sabiedriskā labuma organizācija “Brīnummāja” Cēsīs, kas sniedz atbalstu bērnu attīstības veicināšanā. Nupat uzsākta ziedojumu kampaņa, lai bērniem ar mācīšanās un valodas attīstības traucējumiem mācīties ir vieglāk.

Rakstīšanas, lasīšanas vai kādas citas problēmas, kas ietekmē mācīšanos, ir daudziem bērniem. Svarīgi tās pamanīt jau laikus, pārbaudot bērnu redzi, dzirdi, aizdeguni, uztveres spējas, spēju koncentrēties un citas lietas. Ja laikus nav atklātas problēmas, tās parādās skolas laikā un tad novērst jau ir grūtāk. “Klasiskie šie traucējumi ir skaņu izrunas traucējumi, kas ir gan skaņu kropļošana, gan aizstāšana ar citām skaņām. Bērni neveido dialogus, nav stāstītprasmes, neizprot vienkāršas instrukcijas, nemaz nerunājot par garākām divām, trim instrukcijām vienlaikus,” saka Aija Kalēja, sabiedriskā labuma organizācijas “Brīnummāja” logopēde.

“Uzmanības noturība, koncentrēšanās spējas, atmiņas procesi, spēja uztvert verbālu informāciju, spēja sekot norādēm, veidot sadarbību ar vienaudžiem, ar pieaugušajiem. Līdz pat jau tādiem nopietnākiem traucējumiem, kas bieži vien sakņojās organiskos traucējumos, kas var būt viegli garīgās attīstības traucējumi vai arī tiešām mācīšanās traucējumi,” pauž Liena Graudule, sabiedriskā labuma organizācijas “Brīnummāja” vadītāja, bērnu attīstības speciāliste.

Sabiedriskā labuma organizācija “Brīnummāja” novērojusi, ka lielai daļai bērnu ar mācīšanās un valodas attīstības traucējumiem ir vajadzīgs profesionāls individuāls atbalsts ārpus tā, ko var sniegt izglītības iestāde. Nereti tas arī nav pietiekošs, tāpēc vecāki meklē papildus iespējas. “Pēc apvienotās reģionālās visas pārvaldes maiņas, esam apzinājuši, kāda tad ir situācija mūsu Cēsu novadā. Tā apjausma pirmā ir tā, ka, ja logopēdi vēl ir gan pirmsskolās, gan skolās, tad speciālie pedagogi, psihologi, sociālie pedagogi skolās kā resurss ir ļoti lielā iztrūkumā,” atzīst Iveta Vāvere, Cēsu pilsētas vidusskolas sociālais pedagogs.

“Ko es kā speciālists pedagogs varu teikt, ka mums ļoti trūkst skolotāju palīgu, kas vienkārši klasē atbalsta šos bērnus, kas palīdz atšķirt īsto lapaspusi, palīdz parādīt, kurā līnijā jāraksta, tāpat mums nav psihologu. Tieši šobrīd Cēsīs mums ir liels psihologu trūkums, ir maksas, jā, bet ne visi vecāki var atļauties maksāt par vizīti no 20 līdz 50 eiro,” pauž Liene Marauska, Cēsu pilsētas vidusskolas speciālais pedagogs.

Tāpēc, lai atbalstītu vecākus un viņu bērnus, organizācija “Brīnummāja” uzsākusi ziedojumu kampaņu ar mērķi palīdzēt tieši piecus līdz astoņus gadus veciem bērniem, kad pirmsskolā jau sākusies obligātā apmācība un kad pirmās divās klasēs bērns turpina nostiprināt prasmes mācīties. Nodrošinot bezmaksas nodarbības pie saviem “Brīnummājas” speciālistiem, kampaņā plānots atbalstīt desmit bērnus no Vidzemes. “Ja es skatos uz savu klasīti, kur man ir 21 bērns un pieci bērni tikai lasa, tad iedomājaties, ka tie ir desmit bērni projektā. Es gribētu, lai nākamreiz šis projekts sasniedz 100 bērnus, varbūt citi arī pamanīs, iesaistīsies visa Latvija un pievērsīsies šai problēmai nopietnāk klāt,” saka Liene Marauska,

Uzrunājot gan vietējo sabiedrību un uzņēmējus, mērķis ir savākt vairāk nekā četrus ar pusi tūkstošus eiro. 


Foto: Freepik