Arheoloģisks eksperiments Āraišu ezerpils parkā – akmens laikmeta mītne

Drīzumā Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā būs apskatāma akmens laikmeta mītne, kas ļaus nojaust, kāda dzīve šajā laika periodā bijusi Latvijā. Trīs dienas būvniecībā kopā ar arheologiem piedalījās arī jaunieši. 

Meitu salā šobrīd top mezolīta jeb vidējā akmens laikmeta mītne. Tas notiek, sadarbojoties ar arheologiem un biedrību “Zvannieku māja”. Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka vadītāja Eva Kojlera par jauniešiem, kuri piedalās būvniecībā, saka: “Mēs ceram, ka procesā viņiem radīsies interese par vēsturi, īpaši senvēsturi, viņi iegūs kādas praktiskas iemaņas, ieinteresēsies arī par arheoloģiju kā profesiju, jo mums jau Latvijā nav tik daudz arheologu. Šāds kopīgs darbs ar kopīgu mērķi un kaut kādu izzinošo funkciju faktiski uzlabo visiem labjūtību, tas arī ir viens no veidiem, ko mēs kā arheoloģiskais parks varam dot kaut ko sabiedrībai.”

Jaunieši atklāj, ka, piedaloties mītnes veidošanas procesā, ieguvuši ne tikai praktiskas iemaņas, bet arī jaunas zināšanas par vēsturi.

Arheologs Jānis Meinarts atklāj, ka ir patīkami pārsteigts par jauniešu interesi un jau esošajām praktiskajām iemaņām. Lai arī viņi pamatā darbojas ar mūsdienu rīkiem, vienlaikus ir bijusi iespēja redzēt un izmēģināt arī rīkus, kas lietoti akmens laikmetā, lai apjaustu, cik tad sarežģīts un ilgs ir bijis mītnes būves process. “Darbojoties arī ar šiem vienkāršiem rokas rīkiem, pašiem iegūstot materiālus, pašiem lokot to kārklu, varbūt lokot lazdu, viņi mācās tādas lietas, ko mūsdienās daudzi bērni nemaz nezina.”

Akmens laikmeta mītne tiek veidota no vietējiem materiāliem – niedrēm un kokiem, kas ļāvis arī jauniešiem izjust to, kā tad būvēja pirms 9000.-5000. gadus pirms mūsu ēras.

Latvijas Arheologu biedrības valdes priekšsēdētājs Mārcis Kalniņš uzsver, mītnes izveide ir arheoloģisks eksperiments. Tā kā tā ir veidota no dabīgiem materiāliem, tās noturība vēl tiks novērota dažādos laikapstākļos, īpaši ziemā. Mītne kalpos arī kā jauns tūrisma objekts un muzeja elements.


#SIF_MAF2023