Atalgojuma izlīdzināšana Iekšlietu ministrijas resoros joprojām aktuāla

Iekšlietu ministrijas dienestos ilgstoši ir liels vakanto amata vietu skaits. Lielākoties - zemā atalgojuma dēļ. Piesaistīt un noturēt kvalificētus speciālistus ir sarežģīti. Valsts kontrole pabeigusi ikgadējās finanšu revīzijas ministrijās un centrālajās valsts iestādēs. Par 2022. gadu veiktas divdesmit sešas finanšu revīzijas, vērtēts arī kā izlietoti prioritārā pasākuma Iekšlietu ministrijas dienestiem piešķirtie 20,7 miljoni eiro atlīdzības palielināšanai.

Kā ReTV stāsta Valsts kontrolieris Rolands Irklis: “Citiem pasākumiem pārdalīti 15%, tātad, 85% izlietoti paredzētajam mērķim, situācija nav tik slikta. Bet summa liela, jo no divdesmit miljoniem eiro, 15% tomēr arī ir vairāki miljoni eiro un, līdz ar to, nevarētu teikt, ka jautājums mazsvarīgs.”

Valsts kontrole vairākās revīzijās vērsusi uzmanību uz to, ka sniegtais atalgojums ir jāizlīdzina dažādos Iekšlietu ministrijas resoros. Lai gan finansējums bija pieejams, šī iespēja netika pilnībā izmantota. Valsts kontrolieris sarunā ar ReTV arī atzīst, ka izvirzītie mērķi nav sasniegti, ka, piemēram, sarežģītāko lietu izmeklētājam ir jānodrošina līdzvērtīgs atalgojums ar rajona līmeņa prokuroru atalgojumu un šis uzdevums nav izpildīts, lai gan finansējums bija pieejams. Ja šo finansējumu atbilstoši izlietotu, tad arī mērķI noturēt un atalgot labākos, kvalificētākos speciālistus Iekšlietu resorā, varētu sasniegt.  

Izmeklētāju vidējā mēnešalga pagājušajā gadā bija 2090 eiro, kas ir 69% no rajona (pilsētas) prokurora mēnešalgas, kas ir 3016 eiro. Atšķirību starp izmeklētāja un prokurora atlīdzību nemazina arī piemaksas, prēmijas, naudas balvas un pabalsti. Pie citiem jautājumiem, kur arī konstatēti trūkumi, bet tomēr nav prioritārie vai atlīdzības jautājumi, attiecināma formas tērpu iegāde. Pagājušajā gadā tika iztērēti tikai 24 procenti no piešķirtajiem 11,7 miljoniem eiro formas tērpu iegādei. 

Rolands Irklis stāsta: “Formas tērpu problēma šobrīd ir visā Iekšlietu ministrijas resorā, dažās iestādēs lielāka, dažās mazāka. Bet faktiski, nu, tā formas tērpu atjaunošana ir nepieciešama visur. Tie formas tērpi ir nolietojušies, nav pareizi nokomplektēti un šis te ir ārkārtīgi svarīgs pasākums, lai, nu, šo te Iekšlietu resoru nodrošinātu ne tikai ar labu atlīdzību, bet lai viņi arī ikdienā justos ērti, droši un varētu sekmīgi veikt savu funkciju.” 

Jāpiebilst, ka lai turpinātu atlīdzību palielināšanu, turpmākos divus gadus paredzēts piešķirt vēl 24 miljonus eiro ik gadu.

Foto: Iekšlietu ministrija