Atbalsta vienotu valsts apmaksātu veselības aprūpi Latvijā deklarētajiem iedzīvotājiem

Saeima šodien nolēma turpināt strādāt pie iepriekšējā, 13.Saeimā, sākt skatītajiem grozījumiem Veselības aprūpes finansēšanas likumā, kas paredz veselības aprūpes finansēšanā pilnībā atteikties no tā arī neieviestā "divu grozu" principa, vienlaikus vienotu valsts apmaksāto veselības aprūpi Latvijā paredzot tikai valstī deklarētajiem iedzīvotājiem.

Pašlaik likumā ietvertais veselības aprūpes finansēšanas modelis teorētiski paredzēja nākotnē ieviest divu tā saucamo veselības aprūpes pakalpojumu "grozu" principu - veselības aprūpes minimumu ("pamata grozu"), kas tiktu nodrošināts visiem Latvijas iedzīvotājiem, un valsts obligāto veselības apdrošināšanu ("pilno grozu"), kas tiktu nodrošināts personām, kuras veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vispārējā režīmā un personām, kuras ir sociāli mazāk aizsargātas (bērni, pensionāri, bezdarbnieki u.c.), savukārt pārējiem paredzot iespēju valsts obligātajai veselības apdrošināšanai pievienoties brīvprātīgi. Viens no šāda dalījuma mērķiem bija cīnīties pret dažādām "nodokļu optimizācijām".

Praksē dalītais veselības aprūpes finansēšanas modelis no likuma pieņemšanas līdz šim nav ticis īstenots, jo politiskie spēki par reformas iedzīvināšanu tomēr nav spējuši panākt vienprātību. Jaunie grozījumi līdz ar to paredz pilnībā izslēgt no likuma normas par valsts apmaksāto medicīniskās palīdzības minimumu un par veselības apdrošināšanas brīvprātīgajām iemaksām.

Tā vietā likums paredzēs tikai vienu vienotu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu visiem iedzīvotājiem, papildus gan šķirojot, vai cilvēks tiešām dzīvo Latvijā vai ārpus valsts.

Kā ziņots, 13.Saeimā, Sociālo un darba lietu komisijas sēdē "Jaunās vienotības" politiķe Karina Ploka vērsa uzmanību, ka likumprojektā paredzētajam deklarēšanās faktam nav tieša sasaiste ar nodokļu nomaksu un ka piedāvātajām izmaiņām varētu būt fiskāla ietekme, jo paplašinātu veselības pakalpojumu saņēmēju loku.

Pašlaik ir izveidojusies situācija, ka personas, kuras faktiski dzīvo vai strādā citā valstī, var saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts veselības apdrošināšanas ietvaros Latvijā, atzīmēts likumprojekta anotācijā.

Jau pašlaik likums paredz, ka ikvienam ir tiesības saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību, un minētais princips tiks saglabāts, uzsvērts anotācijā.


Foto: Freepik