Atkritumu šķirošana Jūrmalā

Atšķirība no citām Latvijas pilsētām Jūrmala ir vienīgā pilsēta, kur atkritumu uzskaiti veic pēc svara, nevis tilpuma jeb kubikmetriem. Tas nozīmē, ka jūrmalnieki paši var ietekmēt savu ikmēneša rēķinu par atkritumu izvešanu. Jo vairāk atkritumu tiek šķiroti, jo mazāks apjoms nonāk sadzīves atkritumu konteinerā un mazāks ir rēķins par atkritumu apsaimniekošanu. Iespēju, kā šķirot, jūrmalniekiem ir daudz. 

“Ventspils šosejā 61, Jūrmalā, šobrīd ir pieejams šķiroto atkritumu laukums, kurā iedzīvotāji var atbrīvoties gan no elektrotehnikas, gan citiem nestandarta atkritumiem, ko var šķirot. Tuvākā gada laikā Jūrmalā tiks uzbūvēts otrs šāds laukums, nodrošinot iespēju iedzīvotājiem vēl ērtāk šķirot cita veida atkritumus. Tāpat pašvaldībā ir vairāk nekā 150 šķirošanas punktu, kuros iedzīvotāji var šķirot gan tekstilu, gan iepakojumu, gan stikla atkritumus. Tekstilu šobrīd var šķirot 19 no šiem 150 punktiem. Kopā ar pašvaldību strādājam, lai palielinātu publiski pieejamo tekstila konteineru skaitu, attiecīgi sniedzot iespēju iedzīvotājiem vēl vairāk sašķirot savus atkritumus,” stāsta “CleanR” Sadzīves atkritumu departamenta vadītāja Liene Rumpane.

Savukārt iedzīvotāji, kuri nevēlas izmantot publiskos šķirošanas punktus, no 1. jūnija gan plastmasas, papīra un metāla iepakojumu, gan stiklu varēs bez maksas šķirot savā privātīpašumā.

“Tas nozīmē, ka blakus vienam sadzīves atkritumu konteineram privātīpašumā būs vēl citi – šķirotajiem atkritumiem paredzētie. Iedzīvotāji varēs šķirot gan stikla iepakojumu, gan vieglo iepakojumu, un šo atkritumu apsaimniekošana ir bez maksas,” skaidro Rumpane.

 Iedzīvotāji paši varēs noteikt grafiku, kad atkritumu apsaimniekotājam ierasties, lai iztukšotu konteinerus. Tādā veidā sadzīves atkritumu konteinera apjomu iespējams būtiski samazināt.

“No šā gada 1. janvāra Latvijā ir obligāta bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošana. Arī šo atkritumu šķirošanu iedzīvotāji varēs veikt savā īpašumā. Salīdzinājumā ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu BIO atkritumu izvešana ir par 40% lētāka,” uzsver Rumpane.

 Lai Jūrmalas pašvaldības izvēlētā metode – nodrošināt atkritumu svēršanu un apsaimniekošanu pēc to faktiskā svara – darbotos vēl efektīvāk, jūrmalniekiem tie jāšķiro pareizi. Piemēram, dažkārt publiskajos atkritumu šķirošanas punktos paveras atkritumu svēršanas ēnas puses. 

“Atkritumu šķirošanas punkti ir paredzēti, lai samazinātu mājsaimniecībā radīto sadzīves atkritumu daudzumu un vienlaikus arī savu rēķinu par neškiroto sadzīves atkritumu izvešanu. Daļa iedzīvotāju šos punktus izmanto negodprātīgi, uz šķirošanas laukumu vedot lietas, kurām tajā nevajadzētu būt. Piemēri ir dažādi – laukumos atrodama elektrotehnika, auto riepas, būvgruži, citi mājsaimniecības atkritumi, kurus iedzīvotāji varēja nodot šķirošanas laukumā, nevis atstāt šeit, publiskajos šķirošanas punktos,” norāda Rumpane.

  Atkritumu apsaimniekotājs “CleanR” aicina šķirot atkritumus un darīt to atbildīgi!

 Plašāku informāciju par dalīto atkritumu konteineru pieejamību un pieteikšanu var uzzināt “CleanR” pašapkalopšanās platformā manai.videi.lv vai sazinoties ar “CleanR” klientu apkalopšanas centru, zvanot uz tālruņa numuru 67111001.

 

Uzziņai!

No 2024. gada 1. jūnija par atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas valstspilsētā nākamos septiņus gadus rūpēsies SIA “CleanR”. Lai laikus un bez pārtraukuma saņemtu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, iedzīvotāji un uzņēmumi aicināti noslēgt jaunu līgumu par atkritumu apsaimniekošanu līdz šā gada 25. maijam.

Platformā vai mobilajā lietotnē manai.videi.lv klienti var ne tikai noslēgt līgumu, bet arī redzēt aktuālo atkritumu izvešanas grafiku, pieteikt vai atcelt atkritumu izvešanu, pieteikt papildu konteinera uzstādīšanu, saņemt un apmaksāt rēķinus, apskatīt atkritumu izvešanas vēsturi, pieteikt atgādinājuma saņemšanu par gaidāmo atkritumu izvešanu.

Līguma sagatavošanu var pieteikt, zvanot arī uz tālruņa numuru 67111001 vai rakstot uz e-pasta adresi [email protected], un tas tiks nosūtīts parakstīšanai uz klienta norādīto adresi kopā ar apmaksātu aploksni. Viens parakstīts līguma eksemplārs jāievieto apmaksātajā aploksnē un jānosūta atpakaļ: “CleanR”, Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009.

Tāpat Jūrmalas iedzīvotāji jaunu atkritumu apsaimniekošanas līgumu var noslēgt klātienē kādā no klientu centriem – Fabrikas ielā 11, Jūrmalā, kā arī Rīgā – Vietalvas ielā 5 un Mellužu ielā 17.