Atļauj medīt arī pilsētu teritorijās

Jelgavas valstspilsētas dome ir viena no sešām pašvaldībām, kas pieņēmusi lēmumu atļaut medīt pilsētai pieguļošajos mežos dzīvojošos medījamos zvērus, ja tie rada apdraudējumu vai postījumus. Lielākos postījumus pilsētas teritorijā nodarot bebri. Esot arī sūdzības par citiem dzīvniekiem, tomēr uzrunātie iedzīvotāji par iespējamo satikšanos ar medniekiem nepriecājas.

Jelgavas pilsētu abos Lielupes krastos cieši ieskauj meži. Nereti jelgavnieki pamanījuši, ka meža zvēri brīvi pārvietojas arī pilsētas teritorijā. Kāda kundze Lielupes labajā krastā ReTV stāsta, ka pati satikusi lapsu.

Arī pilsētas skvērā, kur metāla skulptūrā iemūžināts pilsētas simbols – alnis –, video redzams, ka skvēru un centrālo ielu nesmādē arī īsts meža alnis. Šovasar spēkā stājās grozījumi medību likumā, kas pieļauj medības arī pilsētas teritorijā. Valsts meža dienesta pārstāvis Valters Lūsis: “Pašvaldības izdod saistošos noteikumus, ja medījamie dzīvnieki tiešām apdraud sabiedrisko kārtību un drošību vai rada postījumus, izdod noteikumus, kādā veidā atļauts organizēt konkrētā pilsētas teritorijā medības. Ir sešas pašvaldības, kas pilsētās ir noteikušas šādu kārtību.”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība šādu iespēju esot jau sen gaidījusi. Galvenokārt dēļ bebriem, kuru dambju likvidēšanā pilsēta gadā ieguldot no pieciem līdz 10 tūkstošiem eiro, bet esot saņemti arī ziņojumi par citiem dzīvniekiem. Iestādes “Pilsētsaimniecība” vadītājs Māris Mielavs: “Atļauts medīt ir visos pilsētas mežos, bet ne tikai. Mežos atļauts medīt ar speciālajām iekārtām un ieročiem, kas aprīkoti ar trokšņu slāpētājiem. Pārējā teritorijā un zonā, kur atļauts medīt, drīkst medīt tikai ar speciālajām iekārtām. Tie ir būri, ar ko var noķert dzīvnieku.”

ReTV uzrunāto pilsētas mežu tuvumā dzīvojošo iedzīvotāju viedoklis par šādu lēmumu gan ir atšķirīgs. Valsts mežu dienestā gan mierina, ka bailēm par drošību neesot pamata.

Mednieku pienākums neesot apziņot iedzīvotājus par gaidamajām medībām, tomēr to var darīt pats zemes īpašnieks. Jelgavas saistošos noteikumus par medību kārtību pilsētas mežos jau esot apstiprinājusi Zemkopības ministrija, tie stājušies spēkā. Lai izraudzītos medniekus, visticamāk, tikšot rīkots konkurss.


#SIF_MAF2023 | Foto: Freepik; ilustratīvs