Atļaus virsapbedījumus uz ilgstoši nekoptiem kapiem

Pēc dažām dienām - jūlija nogalē vai augusta sākumā - daudzās pašvaldībās sāksies kapusvētki. Tas ir brīdis, kad tuvinieki cenšas sakopt savu piederīgo atdusas vietas. Taču šo svētku tuvums ieskicē arī problēmu. Piemēram, Jelgavā trūkst apbedījuma vietu, bet daļa esošo kapavietu netiek ilgstoši sakoptas. Pašvaldība nolēmusi ļaut virsapbedījumus uz šādiem kapiem, īpaši tos atzīmējot. Jelgavā akūti trūkst kapavietu - ik gadu zem zemes tikai Jelgavas pilsētā gulda aptuveni 700 mirušos, taču kapu ietilpība nu jau sasniegusi maksimumu, tāpēc pašvaldība cer situāciju risināt ar virsapbedījumiem. Tas nozīmē - ja kapa vieta kādu laiku nav sakopta, tad pēc apsekošanas tiek lemts par atļauju apbedīt virsū iepriekšējam kapam.

Jelgavā ilgstoši nekopto kapavietu apsekošana un atzīmēšana tiek veikta no 2018.gada. Šogad izvērtētas jau 200 ilgstoši nekoptās kapavietas četrās Jelgavas kapsētās. Ar dzeltenajiem atzīmju stabiņiem šogad atzīmētas jau vairāk kā 20 kapavietas, desmit no tām jau pieteicās tuvinieki un tās sakopa. Viens no iemesliem nekopšanai ir, piemēram, dzīvesvietas attālums.

Kā norāda apbedījumu vietas speciāliste, daudzi vietējie jau lūko pēc iespējas iegūt nekoptās kapavietas savām ģimenes vajadzībām.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” speciāliste apbedīšanas jautājumos Solvita Vavode: “Cilvēki domā, ja šādas kapavietas parādās, tad ir pieejamas jebkuram, ka varētu tās rezervēt nākotnē, bet diemžēl tādas iespējas nav. Kapavieta tiek piešķirta tikai tad, ja nepieciešams veikt apbedījumu.”

Kapu pieejamība ir aktuāla problēma daudzās pašvaldībās; pēdējā laikā daudz tiek runāts par krematorijām, kur šobrīd Latvijā ir vien divas - Rīgā un Valmierā. Izskanējuši piedāvājumi tās ierīkot arī citviet, taču šādu projektu realizācijas saskaras ar iedzīvotāju pretenzijām vai pašvaldību iejaukšanos. 


#SIF_NVZ2022