Attālinātajai apmācībai trūkst datoru

Attālinātās apmācības mazajās lauku skolās sagādā lielākas problēmas par to, ka vienam skolēnam jāatvēl 3 kvadrātmetri. Atšķirībā no pavasara, stundu vadīšana tiešsaistē esot apgūta, bet izkristalizējušies trūkumi tehniskajā nodrošinājumā – īpaši skolēniem.

Vecsaules pamatskolas skolotāja Daina Jarmalaviča pauž, ka ministrijai tas bija jāparedz jau pavasarī, kad zināja, ka arī otrais Covid-19 vilnis varētu pienākt. Tiek uzsvērts, ka pienākušas novembra beigas, taču bērniem nav viedierīču. Bērni izmantojot mazus telefoniņus, kur nevar ne rakstīt, ne darboties prezentācijās.

Aptaujā, ko veikusi Latvijas Pašvaldības savienība, noskaidrots, ka pilnvērtīgam darbam Vecsaules pamatskolā trūkst 87 viedierīces. Lilija Bula, Vecsaules pamatskolas direktore, pauž, ka skolotāji šobrīd stundas 7.-9. klasei vada attālināti. Viņi bija spiesti īsā laikā iegādāties kameras un mikrofonus, lai varētu stundas vadīt tiešsaistē.

Bauskas novads saņems 80 Izglītības un zinātnes ministrijas iegādātās viedierīces, no kurām Vecsaules skola - trīspadsmit. Jāpiebilst, problēmu tas neatrisinās, jo daudziem skolēniem (un arī pašā skolā) datortehnika ir pārāk novecojusi. Ir bijušas reizes, kad vecāki nevar atvērt vaļā e-klasi - ir tik novecojusi datorprogramma, kur pat mācību materiāli netiek ielādēti.

Nepieciešamība pēc viedierīcēm ir pieaugusi ne vien Vecsaulē, bet visās Bauskas novada mācību iestādēs. Šoruden veiktā aptauja liecina, ka kopumā Bauskas novadam attālināto mācību nodrošināšanai nepieciešami vairāk nekā 500 portatīvie datori un 130 planšetes. 

Izglītības nodaļā skaidro, ka pašvaldībai iegādāties tik daudz portatīvo datoru visticamāk nebūšot pa spēkam, bet bez izglītības bērni nepalikšot. Viņi spēj piedāvāt stacionāros datorus, taču tos vecāki izvēlas nelabprāt. Atsakās no datoriem kameras – nav kameras, taču bērniem un pedagogam ir svarīgi vienam otru redzēt.

Kā skaidro Latvijas Pašvaldību savienība, tas, cik datoru trūkst visos novados, būšot zināms jaunnedēļ, kad būs apkopoti aptaujas rezultāti no visiem novadiem.