Attālināti apgūt profesiju profesionālajā izglītībā teju neiespējami

Pandēmijas apstākļos, mācoties attālināti, aizritēja lielākā daļa pērnā mācību gada. Arī šogad kovida dēļ ne visi zināšanas varēja apgūt klātienē. Tas ļoti ietekmējis jauniešu zināšanu kvalitāti profesionālajā izglītībā, jo apgūt pavāra, automehāniķa vai galdnieka profesiju attālināti ir teju neiespējami.

Smiltenes tehnikuma mācību virtuvē šodien rībēja katli, čaloja jaunieši un smaržoja topošo pavāru gatavotais ēdiens. Vēl pirms gada ierobežojumu dēļ šeit praktiskās iemaņas jaunieši varēja apgūt tikai individuāli, pārējiem gatavot bija jāmācās attālināti savās mājās. Skolotāja ReTV stāsta, attālināto mācību sekas ir jūtamas. “Nav tā darba organizācija. Mājās es varu strādāt, kā es gribu. Tas nav kā mācību procesā, kur jāievēro darba organizēcija. Gan sanitāri ļoti nopietni, gan viss lai būtu laikā un ar atbilstošo temperatūru.

Smiltenes tehnikuma direktors Andris Miezītis uzsver - attālinātais mācību process ir nopietni iedragājis jauniešu izglītības kvalitāti. Vēl pirms gada viņš uzskatīja, ka attālināti aizvadītu mācību gadu profesionālajā izglītībā vajadzētu atkārtot. “Priekš jaunieša tas būtu ļoti labi. Ja padomājam par izglītības sistēmu kopumā un ekonomisko pusi, paldies Dievam, ka esam izķepurojušies tādā variantā kā pašreiz.

Pašreiz tehnikums krietni palielinājis tieši praktisko iemaņu apguvi gan uzņēmumos, gan savās mācību bāzēs. Kā uzsver direktors, mācības “Zoom” krietni ietekmējušas arī šogad uzņemto pirmkursnieku zināšanas. “Skolotājiem ir jāiet atpakaļ, dubulti ir jāstrādā. Tās visas iemaņas, kas nav iegūtas, tās visas ir jāmēģina šajā procesā dabūt atpakaļ,” saka Andris Miezītis.

Tam piekrīt ar Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikuma direktors Artūrs Sņegovičs, piebilstot, ka pirmo kursu audzēkņiem nācās atsvaidzināt arī sociālās prasmes. Šeit ReTV skaidro, ka pērn attālināti jauniešiem pasniedza teorētiskās zināšanas, bet šajā mācību gadā galvenokārt koncentrējās uz praktiskām iemaņām. “Šis gads arī nav bijis ideāls, bet esam centušies strādāt pēc iespējas klātienē. Izmantojam prakšu iespējas, jauniešus sūtam praksē, pēc iespējas vairāk darba vidē balstītas prakses, parastajās praksēs un, protams, praktiskās apmācības uz vietas tehnikumā.”

Abos tehnikumos uzsver, ka līdz šī mācību gada beigām vēl trīs mēneši - tas ir laiks, ko pēdējā kursa jaunieši pavadīs praksēs uzņēmumos. Mācību iestādēs uzskata, ka kopīgi ar darba devējiem šie jaunieši būs pienācīgi sagatavoti darba tirgum.


#SIF_NVZ2022

Foto: Freepik