Barikādes iespējams izzināt arī izlaušanās spēlē

Visa šī nedēļa Kuldīgas novadā norit barikāžu laika noskaņās. Bērnu un jauniešu centrs radījis vairākas iespējas, kā to izzināt un atcerēties. Pirmo reizi centra jaunatnes darbinieki izveidojuši digitālu izlaušanās spēli skolēniem par barikāžu norisi Rīgā un Kuldīgā. Tā Kuldīgas novada skolās radījusi necerēti lielu atsaucību, īsā laikā viss nedēļas grafiks bijis aizpildīts.

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes darbiniecei Danielai Reimanei šai reizē digitālajā izlaušanās spēlē par barikāžu laiku pretim ir Kuldīgas 2. vidusskolas 9. klase. Tā ir liela, tādēļ sadalījusies vairākās komandās. Pavisam ir pieci uzdevumi, kuros atslēga, lai izlauztos no istabas, jāatrod šifrētā burtu mīklā, laikrakstu tekstos, saliktās mozaīkās, krustvārdu mīklās un īsziņu sarakstēs. Galvenais – ir jābūt vērīgam, tad konkrētais fakts par barikādēm, kaut arī iepriekš nezināts, pats dodas rokās.

Izlaušanās spēles mērķauditorija ir skolēni no 7.-9. klasei. Kuldīgas 2. vidusskolā tai atvēlētas vēstures stundas. Skolotāja Ilze Kudiņa priecājas par šādu iespēju, jo šādi tiek uzlabotas arī skolēnu digitālās prasmes. Viņa par barikāžu laiku dalās arī ar saviem iespaidiem, jo tolaik bijusi 16 gadīga jauniete un barikāžu noskaņas izjutusi Kuldīgā. “Es atceros, ka man tāda vecāka sieviete stāstīja, kas notiek šeit, Latvijā, ka mēs esam jaunieši, kas varēs turpināt Latvijas nākotni. Iznāk, ka es vēsturi mācu un turpinu,” saka Ilze Kudiņa, Kuldīgas 2. vidusskolas vēstures skolotāja.

Šāda digitāla izlaušanās spēle ir jaunums, kuru veidot rosinājuši kovida laika klātienes tikšanās ierobežojumi. Spēli izveidojuši Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes darbinieki, bet pirms tam pērnā gada nogalē izietas mācības, kā to darīt. Pie šīs spēles izveides strādāts aptuveni divas nedēļas. “Katru dienu sēdēju, meklēju uzdevumus, faktus. Liekas, ka par barikādēm tagad zinu pilnīgi visu. Faktu iegūšana svarīgs process, lai izveidotu spēli,” norāda Daniela Reimane, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra pārstāve.

Skolu atsaucība bijusi necerēti liela. Īsā laikā nedēļas grafiks bijis pilns. Kopumā pieteikušās 30 klases no astoņām skolām. Mūsu uzrunātie jaunieši atzina, ka nezināmāks fakts bijis tas, ka Kuldīga Barikāžu laikā bija otrs stratēģiski svarīgākais punkts aiz Rīgas. Ja galvaspilsētā būtu ieņemta televīzijas un radio ēka, tad viss bija sagatavots, lai pasaulei par notiekošo Latvijā ziņotu tieši no Kuldīgas. Bet šī izlaušanās spēle arī turpmāk būs kā viena no iespējām, kā jauniešiem izzināt barikāžu laiku. 


Foto: Krists Jonelis