Bauskā nevēlas pārdot zemi lielveikala vajadzībām

Bauskas novada domes ārkārtas sēdē deputāti pieņēmuši lēmumu izmantot pirmspirkuma tiesības un no privātuzņēmēja iegādāties daļu no parka teritorijas. Šāds solis ticis sperts, jo pilsētā izskanējušas ziņas, ka zemes gabalam uzradies pircējs, kurš tur vēloties uzbūvēt lielveikalu.Pašreiz būvvaldei neesot iemesla šādu saskaņojumu nedot, jo jaunais teritorijas plānojums, kur 3000 kvadrātmetru lielā teritorija esot iezīmēta kā zaļā zona, vēl nav stājies spēkā, jo neesot saņemts saskaņojums no ministrijas.

Zaļā zona pie Korfa muižas Bauskā jeb tā saucamais Korfa parks, pašvaldībai līdz šim piederējis tikai daļēji. Muižas ēkā izbūvēti dzīvokļi, bet zemes gabals pirms diviem gadiem izlikts pārdošanā.

Māris Freimani, SIA “MGM” līdzīpašnieks: “Par cik privātīpašniekiem, kuri iegādājās dzīvokļus, tik liela domājamā zemes daļa nebija vajadzīga, mēs viņu sadalījām divos zemes gabalos. Perspektīvā gribējām izbūvēt otru daudzdzīvokļu māju, bet paši, kā pilsētnieki, sapratām, ka parku īsti nevajadzētu aizbūvēt, un tā viņš mums stāvēja divdesmit gadus.”

Tikmēr pašvaldība pagājušajā otrdienā ārkārtas sēdē nolēmusi izmantot pirmpirkuma tiesības un zemes gabalu par nepilniem 22 000 eiro iegādāties savā īpašumā. Lai gan interneta vidē izskanēja arī daudz iebildumu pret šādu nodokļu maksātāju naudas tērēšanu, visi klātienē uzrunātie, šādu pašvaldības soli atzīst par pareizu.

Lēmuma pieņemšanas steiga tiek skaidrota ar to, ka jaunajā plānojumā šajā vietā gan esot iezīmēta zaļā zona, bet tas vēl nav stājies spēkā, jo neesot saņemts saskaņojums no VARAM, tāpēc vēl varot paspēt arī ko izbūvēt.

Lai gan cena par zemes gabalu ir gandrīz uz pusi lielākā nekā tā kadstrālā vērtība, salīdzinot ar piedāvājumiem vienā no populārākajiem sludinājumu portāliem, to var uzskatīt par adekvātu. Likums pašvaldībām pirmpirkuma tiesības izmantot gan pieļauj vien tad, ja īpašums nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai, un tas esot izpildīts, jo rekreācijas zonu izveide un uzturēšana esot viens no pašvaldības uzdevumiem.