Bērni iekrāsoja sajūtas vasarā

Atpūtas brīžus ir pelnījis ikviens vecāks, īpaši tie, kuri savā ģimenē uzņēmuši tos bērnus, kuri palikuši bez bioloģiskajiem vecākiem. Lai audžu vecāki un aizbildņi varētu atpūsties, bet bērni apgūt jaunas prasmes un iemaņas, šonedēļ Mazirbē notika nometne “Iekrāso sajūtas vasarā”, ko rīkoja Kurzemes ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs “AIRI vecākiem”.

Četrdesmit bērni no visas Latvijas satikās Baltijas jūras krastā Mazirbē, lai kopā pavadītu aizraujošu nedēļu. Ar dažādu rotaļu, spēļu, meistarklašu un nodarbību palīdzību bērniem stiprināja pašapziņu, mācīja jaunas prasmes un zināšanas, kas nākotnē būs nepieciešamas pastāvīgā dzīvē. No malas varētu šķist, ko gan sportiskas stafetes var iemācīt? Tās māca sadarboties, ieklausīties, atbalstīt un uzmundrināt.

Draudzība un atbalsts ir tas, ko nometnes bērni piemin visvairāk un cer, ka iegūtie draugi Mazirbē būs arī draugi pēc tam. Savukārt vecākie nometnes dalībnieki apguva arī pavisam nopietnas prasmes, kas noteikti noderēs turpmāk. “Bija par finansēm nodarbība. Bija runāts par to, kā izlauzties no žurkas skrējiena, kas ir no vienas algas līdz nākamajai, kā investēt savu naudu un kā to atpelnīt, citādāk nestrādājot, kas, manuprāt, bija ļoti interesanti un izzinoši. Liks man aizdomāties, ko es daru ar savām finansēm,” stāsta Alvīne Marta Freiberga, nometnes dalībniece.

Visi šie bērni ir zaudējuši savus bioloģiskos vecākus, nonākuši audžu ģimenēs vai pie aizbildņiem. Nometnes organizatore atzīst, ka ar šiem bērniem ir jāstrādā nedaudz citādāk, jo katrs ir pārcietis kāda veida traumu. “Un katra šī trauma, protams, atstāj kaut kādu iespaidu. Citam varbūt ir agresijas lēkmes. Tiešām, ja mēs redzam, ka šajā brīdī, NĒ, ka tur nekas nebūs, tad mēs ļaujam, lai viņš pasēž. Viņš pasēž. Sakopo domas, atnāk smaidīgs un viss notiek,” saka Inga Kozlova, centra “AIRI vecākiem” vadītāja.

Šāda nometne SOS centra bērniem notika trešo reizi, ieguvēji ir ne tikai tās dalībnieki, bet arī audžu vecāki un aizbildņi. “Mamma pieteica ar pārējiem audžu brāļiem, lai viņa varētu mājās atpūsties, pati pastrādājusi. Mamma pati priecīga bija, ka mēs uz piecām dienām ejam,” saka Rolands Freidenfelds, nometnes dalībnieks.