Bērni saņem bezmaksas sociālos pakalpojumus projektā “Atver sirdi Zemgalē”

Tomass ir viens no bērniem, kas piedalās projektā “Atver sirdi Zemgalē”. Kanisterapijas nodarbības, ko viņš bez maksas saņem projekta laikā, puisim ļoti patīk.

Par nodarbībām Tomass saka: “Viss ir labi, mēs ar viņu trenējamies. Es viņam dodu kaut kādas komandas, uzdevumus. Mums ar suni ir ļoti laba dzīve.”

Viena no projekta mērķa grupām – bērni ar īpašām vajadzībām Kopā projekta laikā iecerēts sniegt sociālās rehabilitācijas, sociālās aprūpes un “atelpas brīža” pakalpojumus 375 bērniem. Ikviens bērns, kas piedalās projektā, tika izvērtēts četru speciālistu vadībā, lai izveidotu katram individuālu atbalsta plānu. Daudziem plānā iekļautas fizioterapijas un kanisterapijas nodarbības.

“Lora, ierodoties telpā, pirmkārt, noņem spriedzi gan bērnu, gan visu pārējo klātesošo vidū, kas piedalās nodarbībās. Bērni ir priecīgi satikt Loru, viņiem uzlabojas noskaņojums, viņi ir motivēti pildīt visus uzdevumus. Tā ir kā sadarbība. Paskatieties uz viņu – ļoti motivējošs iemesls darboties,” skaidro Signe Bērziņa, kanisterapijas speciāliste.

Apvienojot kanisterapiju ar fizioterapiju, var panākt vēl labāku efektu – bērns ne tikai atveras, bet arī fiziski izkustas. Speciālisti uzmana, lai tiktu nodarbinātas vajadzīgās muskuļu grupas.

Fizioterapeite Arta Brūvere atzīst: “Brīnumaini novērot, ka jau pirmajās minūtēs nodarbības bērns atveras. Tas ir vienreizēji, jo tas ļauj visas nodarbības garumā noturēt bērnam uzmanību. Viņš ir ieinteresēts, viņš veic vingrinājumus, pat neapzinoties, ka viņš fiziski veic kādu kustību. Un tas ir brīnišķīgi.”

Nodarbības un to biežums atkarīgs no katra bērna vajadzībām, bet parasti tā ir viena līdz divas reizes nedēļā. Projektā “Atver sirdi Zemgalē” arī šogad iecerēts veikt bērnu ar īpašām vajadzībām izvērtēšanu, tādēļ vecāki, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, aicināti pieteikt savas atvases dalībai projektā.

Natālija Gerasimova, Zemgales Plānošanas reģiona projektu koordinatore, pauž: “Labi ir tas, ka bērniem nav ierobežota pakalpojuma maksa. Ja tas pakalpojums maksā dārgi, tad mēs arī maksāsim par to dārgi. Pluss vecākiem ir tāds, ka viņi var izvēlēties savam bērnam labāko pakalpojumu, jo viņi var izvēlēties pakalpojuma sniedzēju, iesniegumā uzrakstot.”

Bērni ar īpašām vajadzībām projekta laikā var saņemt arī bezmaksas “atelpas brīža” pakalpojumus un sociālo aprūpi mājās. Ja vecāki vēlas savus bērnus pieteikt dalībai projektā, jāraksta iesniegums un jāiesniedz savas pašvaldības Sociālajā dienestā.

Jāpiebilst, projektā “Atver sirdi Zemgalē” paredzēti dažādi bezmaksas pakalpojumi arī pieaugušajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kā arī ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Paredzēts, ka projekta rezultātā ne tikai uzlabosies dalībnieku veselība, bet arī daudz vairāk bērniem un pieaugušajiem, kuri šobrīd atrodas aprūpes iestādēs, būs iespēja dzīvot patstāvīgu dzīvi ģimeniskā vidē.