Bērnunama telpās Liepājā top ilgstošas sociālās aprūpes centrs

Liepājā uz ilgstošas sociālās aprūpes vietām pansionātos vai aprūpes centros gaida ap 40 cilvēku, bet pilsētā šādu iestāžu nav. Kā informē pilsētas sociālais dienests, pieprasījums pēc šāda pakalpojuma ir ar pieaugošu tendenci. Liepājā privāts uzņēmējs-ārsts, saņemot aizdevumu 2,4 miljonu eiro apmērā, plāno atvērt ilgstošas aprūpes un rehabilitācijas centru, garantējot tajā arī 50 pašvaldības gultas. Tomēr sociālais dienests vēl nav vienojies par pakalpojuma izmaksām, tāpēc neesot zināms, kādā apmērā tie pašvaldībai šajā iestādē būs pieejami.

Ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru uzņēmums “Magnum Social & Medical Care” plāno atvērt Liepājas pašvaldībai piederošā ēkā Labraga ielā 11, kurā līdz šim atradies bērnunams, vienā celtnes daļā tas ir joprojām. Nomas līgums parakstīts uz 30 gadiem, aprūpes centrā kopumā paredzētas 220 vietas, no tām 200 – sociālā profila un hroniski guļošiem klientiem, savukārt 20 cilvēkiem - paliatīvā aprūpe. “Šis pakalpojums šobrīd šajā iestādē tiek būvēts un realizēts tieši vidusmēra cilvēkam. Šis nav pakalpojums, kas paredzēts, pieņemsim, ļoti turīgām ģimenēm. Mēs šobrīd šo centru būvējam ikvienam cilvēkam, kuram ir pensija, kurš sasniedzis pensijas vecumu un kuru būtu jāfinansē valstij un pašvaldībai,” saka Kristiāns Dāvis, SIA “Magnum Social & Medical Care” valdes priekšsēdētājs.

Tā kā Liepājā šobrīd nav ilgstošas sociālās aprūpes centri, pašvaldība pērk šo pakalpojumu gan reģionālajās slimnīcās, gan pilsētās, kur pansionāti to nodrošina, piemēram, Kuldīgā, Pāvilostā, Kazdangas, Piltenes un Skujenes pagastos. Tomēr pieprasījums ir lielāks, tāpēc jaunais aprūpes centrs pilsētā ir ļoti vajadzīgs. Nomas līgums paredz nodrošināt 50 vietas pašvaldībai, tomēr sociālais dienests to vēl nevar garantēt.  “Dienvidkurzemes reģionā pansionāti ir aizpildīti, ir rindas. Tāpat mums ir jāņem vērā, ka cilvēkam pakalpojums ir vajadzīgs. Līdz ar to, saplusojot visus šos lielumus, mēs vērtēsim to kopsakarā. Protams, ar pakalpojuma sniedzēju piedāvāto cenu, kura mums šobrīd nav piedāvāta. Protams, ir jāsaprot, ka, visdrīzāk, būs dažādi aprūpes līmeņi, arī no tā būs atkarīga šī cena. Līdz ar to es ļoti ceru, ka neveidosies situācija, ka mēs nevarēsim atļauties nopirkt mūsu pašvaldības iedzīvotājiem šo ļoti svarīgo pakalpojumu,’’ pauž Linda Krasovska, Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta direktore.

“Lielākā daļa šādu te pašvaldību līdzfinansētu pakalpojumu ir viena fiksēta cena. Nav svarīgi, vai cilvēks ir pilnīgi absolūti autonomi funkcionējošs - viņš spēj pats pārvietoties, ēst, mazgāties, vai viņš ir absolūti hroniski gulošs. Tas nav iespējams. Tas ir absolūti pamatu pamatos nepareizi uzskatīt to, ka šis pakalpojums - šie absolūti divi dažādie pakalpojumi -, tie nevar maksāt vienu un to pašu summu,’’ skaidro Kristiāns Dāvis.

Intervijas laikā centra dibinātājs konkrētas pakalpojuma izmaksas atteicās nosaukt, bet minēja, ka cenu amplitūda svārstīšoties no 750 līdz 1400 eiro mēnesī. Paredzēts, ka aprūpes centrs darbu uzsāks jau nākamā gada pirmajā ceturksnī. Tāpat tikšot nodrošinātas 40 jaunas darba vietas - tajā skaitā būšot gan medicīnas personāls, gan aprūpētāji, sociālie darbinieki un citi. 


Foto: Freepik