Bibliotēkas atsāk grāmatu izsniegšanu

Lai mazinātu pulcēšanos, Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā izlasīto grāmatu nodošana tiek organizēta atsevišķā telpā, kas parasti tiek izmantota pasākumu un izstāžu norisei.

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas vadītāja Inta Vērdiņa stāsta, ka tā tiekot novirzīta lasītāju plūsma. Viņa pauž: “Ieeja notiek pa Straumes zāles durvīm, nodotās grāmatas tiek sakārtotas kastēs un noliktas karantīnā. Viņas tiks apstrādātas ar speciālu dezinficējošo iekārtu, kas ir pasūtīta. Visas grāmatas, kuras tiks nogādātas atpakaļ plauktos, būs noteikti drošas.” Tiek piebilsts arī, ka brīvdienās tikšot dezinficētas arī pašas telpas, kur notiek lielākā lasītāju apgrozība.

Jāpiebilst, bibliotēka bija slēgta aptuveni mēnesi. Pirmajā dienā cilvēku plūsma bija intensīva, taču darbinieki uzmanīja, lai apmeklētāju skaits nepārsniegtu maksimāli pieļaujamo skaitu katrā nodaļā.

Pēc grāmatu nodošanas jāseko bultiņām, kas ved uz bibliotēkas nodaļām, kur var izvēlēties jaunu lasāmvielu. Apmeklētājiem pieejami gan roku dezinfekcijas līdzekļi, gan vienu reizi lietojamie cimdi, kurus bibliotēkas darbinieki aicina izmantot.  Personāls seko līdzi, lai lasītāji nepulcētos vienlaikus pie viena plaukta. Pateicoties digitālajām ierīcēm, klients jaunas grāmatas var paņemt arī bez kontaktēšanās ar bibliotekāru.

Lai novērstu apmeklētāju plūsmu satikšanos, ieeja bibliotēkā tiek organizēta pa vienām durvīm, bet izeja – pa citām. Lai gan grāmatu izsniegšana un nodošana tagad ir iespējama, pārējie bibliotēkas pakalpojumi joprojām nav pieejami.