Biblioterapija. Kad sastopas cilvēks, grāmata un terapeits

Ar ko vienkārša lasīšana atšķiras no biblioterapijas un kādā veidā grāmata var būt dziedinoša? Atbildes uz šiem jautājumiem kopš pagājušās nedēļas nogales iespējams gūt Vaidavas bibliotēkā, kur sācies vairāku lekciju cikls par šo terapijas veidu. 

Uz pirmo lekciju par biblioterapiju Valmieras novada Vaidavas bibliotēkā pulcējas vairākas kundzes, kuras saka, ka esot lielas grāmatu lasītājas, taču par šo terapijas veidu teicas vēl nezinām neko. 

Psihoterapijas speciālists Ivars Bauls saka: “No grieķu valodas – biblio – grāmata, terapija – dziedināšana. Un ja mēs tagad tā paietu atpakaļ, eventuāli varētu būt tāda biblioterapijas vēsture. Tā pazīstama plašāk kopš 60. gadiem, kad sāka dziedināšanas dēļ dot kādas grāmatas lasīt, bet mēs varam iet pavisam atpakaļ, kad radās pirmie stāsti, ar kuriem dalījās pirmie cilvēki, – tā jau ir sava veida biblioterapija.”

 Lektors uzsver, ka biblioterapija patiesi ir efektīva, ja to izmanto darbā ar pacientiem, kuriem ir tuva literatūra un saistoša kultūra kopumā. Tā ir pētījumos balstīta metode – tai ir zinātniski pierādīta efektivitāte. Ivars Bauls saka: “Kā biblioterapija atšķiras no vienkāršas lasīšanas? Biblioterapijā ir trīs elementi, nevis divi. Lasīšanā ir cilvēks un grāmata, biblioterapijā – cilvēks, grāmata un terapeits. Šajā trīsstūrī cilvēks sastop savas grūtības grāmatā, izdzīvo šīs grūtības un vēl pārrunā ar terapeitu.” 

 Šī ir pirmā no četrām lekcijām ciklā par biblioterapiju. Ideja par to, ka tādas nepieciešamas, Vaidavas bibliotēkas vadītājai radusies, cilvēkos sajūtot trauksmi un bažas – gan saistībā ar kovida krīzi, gan pašreizējo ģeopolitisko situāciju. Vaidavas pagasta bibliotēkas vadītāja Ingūna Dukure saka: “Cilvēkus vajadzētu mierināt, cilvēkiem vajadzētu stāstīt, cilvēkiem vajadzētu dot iespēju saprast, kā viņi paši sev varētu palīdzēt.”

Piedaloties Eiropas Kultūras fonda izsludinātā konkursā, sadarbībā vēl divām Valmieras novada bibliotēkām tapis projekts par terapeitiskās bibliotēkas konceptu un iegūts finansējums - kopumā ap 10 000 eiro; Vaidavā to izmanto lekcijām par biblioterapiju, bet abās pārējās grāmatu krātuvēs – nodarbībām dejas un mākslas terapijā. 


Foto: Freepik