Bijušās Mežciema sanatorijas nākotne joprojām neskaidra

Mežciema sanatorija būvēta 1883. gadā, ar dažiem pārtraukumiem tā funkcionēja gandrīz simts gadus. Savas durvis tai nācās slēgt līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu.

Daugavpils Universitātes vēstures doktors Henrihs Soms saka: “Šī medicīnas sistēma, kāda bija Padomju Savienībā, tā bija ļoti smagnēja. Tādam mērogam piemērot veco infrastruktūru strauji attīstītajā medicīnas sistēmā, tas bija neiespējami, tā šķiet, bet izdomāt kaut ko alternatīvu, tam vienkārši bija jābūt ļoti ģeniālam plānam.”

Tika lemts objektu privatizēt, laika gaitā tas mainījis īpašniekus vairākkārt. Pirms diviem gadiem starp Daugavpils domi un Mežciema sanatorijas SIA “Ditton T”, pašreizējiem īpašniekiem, tika noslēgts nodoma līgums. Tas paredz, ka dome iegādājas bijušās sanatorijas ēkas un to teritoriju atbilstoši cenai, ko noteiks neatkarīgs nekustamā īpašuma eksperts, ar nosacījumu, ka tā nepārsniegs 330 tūkstošus eiro.

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore Sabīne Šņepste pauž: “Šis vērtējums, ja nemaldos, sastādījis 90 tūkstošus eiro, mazliet pāri. Mēs nosūtījām īpašniekam paziņojumu, ka ir veikts novērtējums, tirgus vērtība ir noteikta. Diemžēl īpašnieks nepiekrīt šim novērtējumam.”

Uzņēmuma SIA “Ditton T” pārstāvis atbildi sniedz elektroniski un norāda, ka, vērtējot pēc valsts zemesgrāmatas vidējiem tirgus datiem, cena zemei, uz kuras atrodas ēku komplekss, vien sastāda ap 471 tūkstoti eiro, neskaitot ēkas. Viņš nepiekrīt novērtējumam, tomēr uzsver, ka ir gatavs turpināt sadarbību ar pašvaldību un arī ar tās atbalstu attīstīt kompleksu. Tikmēr “Mežciema biedrība”, kas iestājas par šī vēsturiskā Daugavpils mikrorajona sakārtošanu, atzīst, ka ir jārīkojas steidzami.

 “Mežciema biedrības” valdes loceklis Oļegs Fogelmanis: “Sen jau to vajadzēja darīt, sen sen. Smagi man par to runāt... Lai atjaunotu to, kas ir postīts 30 gadus, ir vajadzīga, pirmkārt, griba – liela griba. Ir vajadzīgi investori, ir vajadzīgs pašvaldības atbalsts. Pats galvenais, ir vajadzīgs valsts atbalsts.”

Bijušā Mežciema sanatorijas kompleksa attīstībai būtu iespējams piesaistīt gan Eiropas Savienības fondu naudas, gan attīstīt to ar privātu investoru palīdzību. Taču, kamēr nav panākta vienošanās ar kompleksa īpašnieku, Daugavpils dome nevar uzsākt darbu pie detalizētāka attīstības plāna izstrādes.