Bioloģiskā daudzveidība ir svarīga cilvēka eksistencei

Ar mērķi uzlabot riska ūdensobjektu stāvokli jeb sasniegt labu virszemes ūdens kvalitāti jau trīs gadus Latvijā tiek īstenots projekts “LIFE GoodWater IP”. Līdztekus praktiskām darbībām piesārņojuma mazināšanai notiek arī dažādi izglītojoši pasākumi. Šajās brīvdienās Madonas pusē atklāta izstāde “Lubāns: kur satiekas daba un cilvēks”. 

Ar dziesmām, dabas izzināšanu un diskusijām Lubāna ezera krastā atklāta pirmā no piecām Latvijas Dabas fonda izstādēm ciklā “Ūdeņi – dabas asinsrite”. Tā stāsta par Latvijas lielākā ezera vēsturi, cilvēku vēlmi to iegrožot, padarot to par lielāko iedambēto ezeru Eiropā, kā arī par tajā mītošajiem augiem, zivīm un putniem. Izstāde atklāj arī skaudro patiesību – divām trešdaļām Latvijas upju un ezeru ir vidēja, slikta vai pat ļoti slikta ūdens kvalitāte. Projekta “LIFE GoodWater IP” koordinatore Latvijas Dabas fondā Ilze Priedniece: “Ūdens struktūru direktīva paredz, ka visiem ūdens objektiem ir jābūt labā ekoloģiskajā kvalitātē līdz 2027. gadam. Jādomā, kā to paveikt. Projektā ir ļoti dažādi pasākumi, arī praktiski, piemēram, zivju ceļu veidošana, arī upju tīrīšana, arī par aizsargjoslu – kādas sugas kokus vajadzētu stādīt, kādus nē, arī pasākumi, kur izvērtē tiesību aktus, spriež, kādus vajadzētu uzlabojumus.”

Latvijas Dabas fonds uzsver, ka palīdzēt uzlabot ūdens kvalitāti var katrs – samazinot atkritumu daudzumu, nemēslojot dabā, ka arī novēršot lauksaimniecības un mežsaimniecības zemju noteču ieplūšanu ūdenstilpēs. Priedniece: “Svarīga ir dzeramā ūdens kvalitāte, bet arī ezerā, lai tur būtu zivis, lai būtu droši zivis makšķerēt, izmantot pārtikā. Arī visas sugas, kas dzīvo ezerā, ir nozīmīgas, jo ekosistēmā jebkurai sugai ir sava loma. Ja kāda suga izkrīt, tad var arī visādi procesi notikt, kas nav labvēlīgi arī cilvēkam. Tas nav tā pretnostatīts – cilvēks un bioloģiskā daudzveidība. Tā bioloģiskā daudzveidība ļoti svarīga arī paša cilvēka eksistencei.”

Izglītojošā lielformāta izstāde maija vidū uzsāks ceļu pa dažādām Latvijas vietām un jau pavisam drīz tai pievienosies arī nākamās izstādes – par Papes ezeru, Auces un Aģes upēm.