Budžets 2022: izdevumi lielāki par ieņēmumiem

Saeima šodien dažu stundu laikā pieņēma 2022. gada budžeta likumu, kurā budžeta ieņēmumi plānoti 10,66 miljardu eiro apmērā, bet izdevumi – 12,4 miljardu eiro apmērā. 

Nākamgad 75% no iekasētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) tiks pašvaldībām, bet 25% - valsts budžetam. Prognozētie IIN ieņēmumi pašvaldību budžetos ir 1,39 miljardi eiro. Maksimālais valsts parāds noteikts 17 miljardu eiro apmērā.

2022.gada valsts budžetā nozīmīgs finansējums paredzēts ārstniecības personu, pedagogu un iekšlietu nozarē strādājošo darba samaksas pieaugumam. Tāpat paredzēti nozīmīgi papildu līdzekļi ar valsts drošību saistītiem pasākumiem, pieņemto lēmumu un saistību izpildei, kā arī citiem nozīmīgiem prioritārajiem pasākumiem. 30 miljoni eiro tiks atvēlēti onkoloģijai – kompensējamo zāļu iegādei, iekārtām un aprīkojumam. Paliatīvās aprūpes nodrošināšanai papildus paredzēti 4,6 miljoni eiro. Ekonomikas ministrijai plānoti 1,4 miljoni eiro nodokļu atvieglojumiem par darba devēja apmaksātiem medicīnas pakalpojumiem. 

Viena no valdības galvenajām izvirzītajām prioritātēm nodokļu jomā ir darbaspēka nodokļu sloga mazināšana, apgalvo budžeta autori.  Maksimālais diferencētais neapliekamais minimums, kā arī pensionāra neapliekamais minimums no nākamā gada 1.janvāra būs 350 eiro, bet no 1.jūlija - 500 eiro mēnesī.

Tāpat paredzēta atalgojuma palielināšana prioritārajām nozarēm (mediķiem, pedagogiem, iekšlietu sistēmas darbiniekiem), kā arī darba devēja veselības pakalpojuma iekļaušana koplīgumos paredzētajos atvieglojumos ar limitu 480 eiro gadā.  Mediju atbalsta fonda darbības nodrošināšanai papildus paredzēti 2,6 miljoni eiro.

Satiksmes ministrijai paredzēti 300 000 eiro velosipēdu ceļu izbūvei, vienotas sabiedriskā transporta biļešu sistēmas uzturēšanai un citiem pasākumiem. 57,7 miljonus eiro novirzīs valsts reģionālo autoceļu pārbūvei un atjaunošanai

Nākamā gada budžetā paredzēta PVN likmes samazināšana no 12% līdz 5% grāmatu un periodisko izdevumu piegādei un to abonentmaksai.

Mēneša vidējās bruto darba samaksas pieaugums šogad prognozēts 8,0% apmērā, vidējai darba samaksai paaugstinoties līdz 1234 eiro. Nākamajā gadā algu pieaugums veidos 6% un vidējā termiņā pietuvojoties produktivitātes pieaugumam tautsaimniecībā, kas ir ap 3,2%.

2022.gada valsts budžets tika izskatīts piecu darba dienu laikā, kopumā pie 2022.gada valsts budžeta pavadot 51 stundu, ieskaitot pārtraukumus. Pavisam budžetā un to pavadošajos likumos tika iesniegti 567 priekšlikumi.


Foto: Ernests Dinka, Saeima