Burtnieku ezers akmens laikmetā bijis viens no galvenajiem apdzīvotības centriem Latvijā

Arheologi guvuši jaunus apliecinājumus tam, ka akmens laikmetā Burtnieka ezera krasti ir bijuši pat ļoti blīvi apdzīvoti. Ejot lauka ekspedīcijās, iegūtas liecības par divām akmens laikmeta apmetnēm ezera Dienvidu krastā, kas līdz šim nebija pētīts. Arheologi pieļauj iespēju, ka šo apmetņu vietu ir bijis vēl vairāk, līdz ar to var teikt, ka Burtnieku ezers akmens laikmetā bija viens no galvenajiem apdzīvotības centriem Latvijā.

Vienai no izpētes vietām izraudzīts lauks pie Brekšu mājām. Tas nav izraudzīts nejauši, jo senie cilvēki savulaik dzīvoja pēc iespējas tuvu ūdenim. Otra akmens laikmeta apmetne bijusi pie Sēļiem, kas ir gana tālu no Burtnieka ezera, taču savulaik ezers bijis vismaz 3 reizes lielāks. Tātad, šobrīd ir liecības, ka akmens laikmetā cilvēki pie Burtnieku ezera ir dzīvojuši ne tikai zināmajās apmetnēs Zvejniekos un Riņņu kalnā.

Neierasti, ka arheologi senatnes liecības meklē un pēta nevis izrakumos, bet gluži vienkārši dodas tās meklēt dabā. Kā šajā gadījumā – tīrumā. Tomēr tas ir pirmais solis, lai noskaidrotu, vai izpēti veikt tālāk.