Carnikavā nākamgad dibinās vidusskolu

No nākamā gada 1.septembra Carnikavas pamatskolu reorganizēs par vidusskolu, atverot 10.klasi, liecina Ādažu novada domes pieņemtais lēmums.

Patlaban Ādažu novadā darbojas divas vispārējās vidējās izglītības iestādes - Ādažu vidusskola un Ādažu Brīvā Valdorfa skola, kā arī viena vispārējās pamatizglītības iestāde - Carnikavas pamatskola, kurā īsteno vispārējās pamatizglītības programmu un speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, kā arī interešu izglītības programmas, ko īsteno 2022.gadā rekonstruētajā un paplašinātajā ēkā Nākotnes ielā 1.

Saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem Carnikavas pamatskolā skolēnu skaits katra mācību gada 1.septembrī palielinās jau kopš 2018./2019.mācību gada. Šajā mācību gadā pamatskolu absolvēja 48 skolēni.

Ādažu novada Attīstības programmā 2021.- 2027.gadam ir plānots attīstīt jaunas izglītības programmas un projektus, tādēļ nolemts Carnikavas pamatskolu reorganizēt par vidusskolu.

Pašvaldība uzsver, ka šis domes lēmums ļaus paaugstināt kvalitatīvas izglītības pieejamību Ādažu novadā, paplašinot iespējas izglītojamajiem daudzpusīgi pilnveidoties vispārējās izglītības virzienā, sagatavoties studijām augstākajā izglītības pakāpē un profesionālajai darbībai.

Pašvaldība lēmumu saskaņos ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Carnikavas pamatskolas direktors Raivis Pauls norāda, ka pašlaik vēl nevar nosaukt nepieciešamos finanšu ieguldījumus, tie būs zināmi novembrī. Patlaban ir zināms, ka finansējums būs nepieciešams pedagogu atalgojumam, mācību literatūrai un mācību līdzekļiem, savukārt telpas ir pieejamas pērn atklātajā, atjaunotajā Carnikavas pamatskolā, tādēļ tajās papildu finanšu ieguldījumi nebūs nepieciešami.

Foto: Freepik