Carnikavā un Ādažos veido kopīgo attīstības programmu

Lai gan Carnikavas novads ir viens no tiem, kas iebilstot pret Administratīvi teritoriālo reformu, iesniedzis prasību Satversmes tiesā, darbs pie apvienotā Ādažu novada attīstības programmas izveides jau uzsākts. Gan darba grupās, gan iedzīvotāju aptaujā kā būtiskākie virzieni kuros būs jāstrādā jaunajam novadam, tiek minēti infrastruktūras savienojumi starp Ādažiem un Carnikavu kā arī tūrisma un uzņēmējdarbības līdzīga attīstība.

Lielākā atšķirība starp abiem pašreizējiem novadiem ir tā, ka Carnikava ir vairāk uz tūrismu tendēts novads, bet Ādažus varētu saukt par uzņēmējdarbības centru. Jaunajā attīstības programmā plānots šīs jomas salāgot un meklēt iespēju kā tūrisma jomu Carnikavā padarīt par pelnošu.

Kopējā novada nākotnes attīstības vīzijas radīšanā speciālā aptaujā iesaistījušies arī iedzīvotāji. Aptauja noslēdzās 31. oktobrī un visi dati vēl neesot apkopoti, bet jau šobrīd varot teikt, ka iedzīvotāju un speciālistu vīzija par svarīgāko apvienotajā novadā būtiski neatšķiras.