Cer nosargāt simtgadīgu liepu aleju

Saglabāt vismaz daļu no pirms vairāk nekā simts gadiem senču stādītājām liepām Galēnu pagastā – ar šādu aicinājumu vietējie iedzīvotāji nupat vērsās dažādās dabas aizsardzības organizācijās. Viņus satrauc, ka pašvaldība devusi atļauju, ceļa būvdarbus veicot, visus kokus izcirst, taču pirms tam nav saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums, tāpat arī nav veikta publiskā apspriešana. Līdzšinējā pieredze gan norāda, ka ceļu remontam sākoties, iespēja projektā viest izmaiņas ir maza.

Iveta Seimanova mūs ved gar savu vairākās paaudzēs mantoto īpašumu Galēnu pagasta “Briškās”. Šeit pirms vairāk nekā simts gadiem viņas vecvecvecāki iestādīja liepu aleju. Tās paredzēts izcirst, jo ir uzsākti valsts vietējā autoceļa Viļāni-Maltas Trūpi-Lomi remontdarbi. “Iestādes visbiežāk atsaucas uz likuma pantu, uz saistošajiem noteikumiem. Bet, mīļie, vēl ir tādi jēdzieni kā ētika un sirdsapziņa. Rēzeknes nodaļa atbildēja, ka griezieties Rīgā. To mēs arī darām.”

Uzņēmums “Latvijas Valsts ceļi” skaidro, ka dubultās virsmas apstrāde jau ir uzsākta un koku ciršanai saņemta pašvaldības atļauja. Kokus jāizcērt, jo tie atrodas vietā, kur, atjaunojot grāvi, koku saknes tiks bojātas. Tie kaltīs un kļūs satiksmes drošībai bīstami. Tomēr alejā ir septiņas liepas, par kuru ciršanu Preiļu novada pašvaldībai bija nepieciešams DAP atzinums. Latvijas Dabas fonds norāda, ka trūkst arī pamatojuma, vai jau tagad koki ir neglābjami bīstami un kādi ir iespējamie risinājumi to saglabāšanai.

Latvijas Dabas fonds ar oficiālu vēstuli ir vērsies pie visām iesaistītajām pusēm. Šodien jau otro reizi apsekojot aleju, iesniegumu rakstīs arī DAP. Līdzīga veida situācijas dabas sargi vērtē regulāri, tomēr pieredze ir tāda, ka alejas saglabāt izdodas vien retos gadījumos.

DAP Kontroles un uzraudzības sektora vadītājs Dagnis Vasiļevskis: “Kaut ko mums izdodas saglābt, bet ne vienmēr, jo ļoti bieži projekti ir saskaņoti, būvniekiem projekta grozīšanas ir diezgan garš un sarežģīts process. Vislielākā sāpe bija pirms astoņiem gadiem, kad Gulbenes pusē tika remontēts autoceļš Gulbene-Rēzekne, tika izcirsta ļoti smuka ozolu aleja.”

Alejā gar ceļu “Briškās” pagaidām cer saglabāt vismaz divas liepas, jo atklāts, ka tajās dzīvo retas un aizsargājamas spožās skudras. Dagnis Vasiļevskis: “Cerēsim, ka, pateicoties šīm skudrām, mums izdosies vēl kādu koku nosargāt. Lai šo koku nocirstu, būtu jāsaņem speciāla atļauja.”

Preiļu novada pašvaldībā ir saņemti trīs iesniegumi, nupat līdz tālākam lēmumam un atkārtotas koku izvērtēšanas noslēgumam koku ciršanas atļaujas darbība apturēta. Tagad gan solīts, ka pēc visu apstākļu noskaidrošanas par turpmāko rīcību būs informēti ne tikai iesniegumu autori, bet arī citi šīs apkārtnes iedzīvotāji.


#SIF_NVZ2022