Dabas aizsardzības pārvalde aicina cilvēkus savvaļas dzīvniekus atstāt dabā


Vairumam dzīvnieku un putnu jau patlaban ir piedzimuši vai izšķīlušies mazuļi, tāpēc tuvākajos mēnešos ir liela iespējamība sastapt jaunos zaķēnus, alnēnus, stirnas, mežacūkas un citus zvērus dabā. Savvaļas dzīvnieka mazulis bez vecāku uzraudzības var palikt ilgāku laiku. Tādēļ DAP atgādina, ka vislabākā palīdzība dabā pamanītam putna vai dzīvnieka mazulim ir likt to mierā un netraucēt. Savukārt pieaugušajiem dzīvniekiem palīdzība sniedzama, vien konsultējoties ar speciālistiem.

95% situāciju ir pilnīgi dabiski, ka dzīvnieku mazuļi ir vieni paši. Pirms iejaukties, svarīgi ir pārliecinies, vai dzīvniekam patiešām ir vajadzīga palīdzība. Savvaļā ir ierasts, ka mātes atstāj savus mazuļus bez uzraudzības vairāku stundu garumā dažādu iemeslu dēļ.

Pieauguša dzīvnieka pastāvīga klātbūtne piesaista plēsēju uzmanību, tādēļ, lai pasargātu mazuļus, tie lielākoties ir vieni.

Glābjot dzīvnieku, kam glābšana nav nepieciešama, samazinās tā izdzīvošanas iespējas. Tāpēc labākais risinājums, kā palīdzēt, ir netuvoties un atstāt to savā vaļā. Savvaļas dzīvnieku nedrīkst aiztikt vai traucēt. Piemēram, novērot ilgu laika sprīdi, glaudīt, pacelt, fotografēt. Daudziem dzīvnieku mazuļiem, kas izskatās pamesti, ir vecāki, kas tos pieskata, baro un aizsargā no attāluma.

Patvaļīga dzīvnieka (arī putna) izņemšana no tā dabiskās vides ir aizliegta un lielākoties nav nepieciešama. To drīkst darīt tikai ar savainotu dzīvnieku, lai to nogādātu patversmē vai zooloģiskajā dārzā.

Uzdevums rūpēties par bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem dzīvniekiem ir deleģēts pašvaldībām. To atbilstoši kompetencei un pieejamajiem resursiem palīdz īstenot DAP, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), dzīvnieku patversmes un veterinārārsti. Piemēram gadījumos, ja dzīvnieks ir savainots, jāziņo pašvaldībai, savukārt, ja dzīvnieks ir iesprūdis, sapinies, iesprostots, iekritis, ielūzis un pats nespēj atsvabināties vai izkļūst no sprosta, jāzvana VUGD uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukuma tālruņa numuru 112.

Latvijā visbiežāk sastopamās savvaļas zīdītāju sugas ir aļņi, brieži, lapsas un stirnas. Cilvēku tuvumā bieži sastopami arī eži, zaķi, pūces un vāveres.