Daļa Latvijas liftu nav pilnībā droši

Situācija ar liftiem Latvijā ir nesakārtota. Lai gan ir pieņemti jauni valdības noteikumi, tie pagaidām lielas izmaiņas neieviesīs.

Ministru kabinetā pieņemtās jaunās liftu uzraudzības prasības ir tikai pirmais solis stāstā par liftu drošību Latvijā. Ekonomikas ministrijas pārstāvis Normunds Freibergs pauž, ka daudziem liftiem ir neatbilstības, tādēļ sadarbībā ar PTAC (Patērētāju tiesību un aizsardzības centru), tika sagatavoti jauni noteikumi projektiem par liftu tehniskajām pārbaudēm.

Sanita Gertmane, PTAC pārstāve, atzīst, ka vispārējais stāvoklis, ko var redzēt pārbaudēs, ka liftu stāvoklis ļoti bieži ir slikts. No pārbaudītajiem gandrīz 300 liftiem, aptuveni 60% konstatētas nepilnības – nav veikta tehniskā pārbaude, lifti ir nedroši un tā lietošana pat cilvēkam bīstama.

PTAC, veicot bīstamo iekārtu pārbaudes, visbiežāk konstatējuši šādas nepilnības: eļļas noplūdes, palielināta starpība starp grīdas līmeņiem, bojāta šahta, nolietojušies elektriskie kontakti, nedarbojas vai nav pietiekams apgaismojums. 

Noteikumi paredz, ka liftiem, kuri uzstādīti pirms 20 un vairāk gadiem, būs jāveic padziļinātas pārbaudes, bet šīs prasības stāsies spēkā 2022.gadā. SIA “Vidzemes lifts” valdes priekšsēdētājs Māris Salinieks pauž, ka risku izvērtējumu veidos inspicējošā iestāde. Kopīgi tiks “iets pa punktiem”, lai noskaidrotu visas nepilnības.

SIA “Vidzemes lifts” bilst, ka remonti pēc noteikumiem būs jāveic arī jaunākiem liftiem. Patērētāju tiesību centrs atzīst, ka vissarežģītākā situācija ar liftu drošību ir Rīgā – tur liftu ir visvairāk, kā arī daudzi uzstādīti pirms vairāk kā trīsdesmit gadiem. Santa Gertmane piebilst, ka lifta maiņa nama iedzīvotājiem esot dārgs prieks, tādēļ tas ir grūti atrisināmi.

Nākotnē pastiprinātu uzmanību pievērsīs arī invalīdu platformu pacēlājiem. Tas, cik daudz liftu apsaimniekotājiem būs jāveic labojumi, vēl nav zināms.