Darbosies rezervistu kursa iesaukšanas centri Rīgā, Valmierā, Preiļos un citviet

Piektdien un sestdien šogad pirmo gadu darbosies rezervistu kursa iesaukšanas centri Rīgā, Krustabaznīcas iela 9, Valmierā, Meža iela 12a, Preiļos, Daugavpils iela 34, un Kuldīgā, Liepājas ielā 31, informēja Nacionālie bruņotie spēki.

Tie Latvijas pilsoņi bez militārās sagatavotības vecumā no 18 līdz 50 gadiem, kuri ieguvuši vismaz pamatizglītību un pārvalda valsts valodu vidējā līmenī, kas nebija paguvuši pieteikties līdz 17.jūlijam, varēs izmantot iespēju ierasties dzīvesvietai tuvākajā iesaukšanas centrā klātienē, uzrādot personas apliecinošu dokumentu uz vietas tiks pārbaudīti personas dati.

Militārajai apmācībai pieņems rezervistus, kuri atbilst dienestam rezervē noteiktajam veselības stāvoklim, ko pārbaudīs medicīniskā komisija un dos slēdzienu vai rezervists var uzsākt militārās apmācības kursu.

Apmācības kursam aicina pieteikties jauniešus vecumā no 18 gadiem, vidusskolu absolventus, studējošos, "kuri vēlas saturīgi pavadīt vasaras brīvlaiku", ar mērķi iepazīt militāro vidi un iespējams pēc militārās apmācības kursa beigšanas izvēlēsies veidot tālāko karjeru profesionālajā dienestā vai dienestā Zemessardzē, Latvijas pilsoņus, kuri iepriekšējos gados mācījušies jaunsardzē vai apguvuši valsts aizsardzības mācības programmu, bet nav kļuvuši par rezerves karavīriem.

Tāpat armija aicina pieteikties arī karavīrus, kuri atvaļināti no profesionālā dienesta vai zemessargi pēc līguma par dienestu Zemessardzē izbeigšanas, un nav apguvuši pamatapmācības kursu individuālās apmācības līmenī, kā arī civilos darbiniekus, kas strādā aizsardzības nozarē.

Rezervista militāro pamatzināšanu un iemaņu pamatkursā rezervists iegūst militārās pamatiemaņas individuālās apmācības līmenī, apgūstot tādus priekšmetus kā ieroču apmācība, šaušanas un sakaru apmācība, normatīvie akti, lauka kaujas iemaņas, topogrāfija, orientēšanās un medicīna.

Savukārt kolektīvās apmācības līmenī - lauka kaujas iemaņas nodaļas līmenī. Rezervisti apgūst pamatus šādās specialitātēs: radiostaciju sakarnieks, granātnieks - operators, ložmetējnieks, ložmetējnieka palīgs, kā arī specialitātē, kas saistīta ar paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanu.

Apmācība noritēs klātienē klasē, apvidū un lauka apstākļos lekciju un praktisko lauka nodarbību veidā, kārtojot arī teorētiskās un praktiskās ieskaites.

Militārajai apmācībai nepieņems rezervistus, kuriem ir kriminālā sodāmība, rezervistus, kuri ir atvaļināti no valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem vai kuri ir bijuši PSRS, Latvijas PSR vai šobrīd ir kādas ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbinieki, aģenti, rezidenti vai konspiratīvā dzīvokļa turētāji, kā arī personas, kuri dienē Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē.

Militārās apmācības laikā rezervisti pildīs aktīvo dienestu, viņiem būs karavīra statuss un mācību laiks tiks ieskaitīts viņu izdienas stāžā. Rezervistus nodrošinās ar dzīvojamo telpu kazarmā vai lauka apstākļos - teltī, kā arī ar formas tērpu un nepieciešamo inventāru.

Rezervistiem par katru militāro mācību dienu izmaksās kompensāciju, sākot no 31,50 eiro dienā. To izmaksās ar pārskaitījumu norādītajā bankas kontā mēneša laikā pēc apmācības kursa beigām. Papildus rezervisti saņems arī karavīra uzturdevu, kas ir 14 eiro dienā vai tiks nodrošināti ar ēdināšanu.


Foto: seržants Edgars Grundšteins (Nacionālie bruņotie spēki)