Daugavpilī pārtikas paku vietā - pārskaitījumi uz kontu

Pārtikas pakas 7.-12. klašu skolēni Daugavpilī netiek saņemtas jau no novembra vidus. Nauda par ēdināšanu reizi mēnesī tiek pārskaitīta bērnu vecākiem. Kopējā summa ir aptuveni 30 eiro mēnesī.

Daugavpilietes pauž, ka tas, ka saņem naudu, ir vienkāršāk – iespēja nopirkt visu vajadzīgo, kas bērnam garšos (pārtikas pakā var arī negaršot). Tiek piebilsts, ka nav jāskrien pēc pārtikas pakas uz skolu, kas atvieglo dzīvi.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības satura nodaļas vadītāja Ināra Sprindžuka pauž, ka katram vecākam var būt atšķirīgs viedoklis. Ir gatavotas gan pārtikas pakas, gan arī maksāta nauda. Ir cilvēki, kas priecājas par iespēju finanšu līdzekļus izmantot pēc saviem ieskatiem.

Par to, kā izlietota pusdienu nauda, atskaites jāiesniedz nebūs. Bažas var mākt nelabvēlīgās ģimenes, kur vecāki to varētu izmantot citam mērķim. Šīs ģimenes uzraudzīs sociālā dienesta darbinieki.

Daugavpils Sociālā dienesta pārstāve Marina Gerasimova stāsta, ka ģimenes asistenti palīdz vecākiem vadīt mājsaimniecību, bērnu aprūpi, kā arī palīdz plānot ģimenes plānu. Tas nozīmē, ka ģimenes ir dienesta uzraudzībā par naudas izlietojumu, lai bērnam tiktu nodrošinātas visas pamatvajadzības.

Sociālo darbinieku uzraudzībā Daugavpilī pirmajā pusgadā bija 186 augsta sociālā riska ģimenes. Sociālais dienests sadarbojas arī ar skolu sociālajiem pedagogiem un psihologiem. Tomēr šobrīd, mācoties mājās, skolēnam, iespējams, nav iespējas būt tik atklātam par situāciju ģimenē, tāpēc risks, ka problēma netiks identificēta laikus, ir lielāka. 

Pagaidām pašvaldība neplāno ieviest naudas pārskaitījumu 5. - 6.klašu skolēnu vecākiem - viņi joprojām saņems pārtikas pakas. Mazāko klašu bērni, kamēr nemācās attālināti, turpina pusdienot skolā.