Daugavpilī pedagogi izzina mākslīgā intelekta iespējas

Šonedēļ Daugavpils tūrisma un tehnoloģiju tehnikumā vienkopus tikās dažādu izglītības iestāžu pedagogi un caur realizēto projektu ArtIn future iepazina mākslīgā intelekta iespējas.

ArtIn Future ir projekts par mākslīgo intelektu. Tā mērķis bija izveidot mācību materiālus par šo tēmu, lai skolotāji spētu pēc iespējas vienkāršākā veidā skolēniem pasniegt informāciju par mākslīgo intelektu. Kā arī parādīt, ka mākslīgais intelekts ir mums visapkārt, tādēļ nepieciešamas izprast tā riskus, iespējas. To, kādā veidā tas var attīstīties nākotnē,” stāsta Sandra Celmiņa, ArtIn Future projekta vadītāja. 

Projekta rezultātu izplatīšanas pasākumā pedagogi praktiski izmēģināja dažādus variantus, kā izmantot mākslīgo intelektu. Izpētīja, kādus riskus un iespējas mākslīgais intelekts sniedz, balstoties uz tiem mācību materiāliem, kas bija izstrādāti projekta ietvaros. Piemēra, skolotājiem pašiem bija iespēja apmācīt mākslīgo intelektu atpazīt dažādus attēlus. Nošķirt ābolu no bumbiera. Un tas arī ir praktiskais variants, kā arī bērniem to mācīt.

Vēl projekta laikā arī noskaidrots, ka uztvere par to, kas ir mākslīgais intelekts iesaistītājām pusēm ir atšķirīga. “Pats tāds interesantākais, kas bija, ir mūsu skolotāju izpratne par mākslīgo intelektu un projekta partneru, kas gatavoja šos materiālus, izpratne par mākslīgo intelektu. Tās atšķiras. Tas bija tāds lielākais pārsteigums. Mēs vairāk uzskatām, ka mākslīgais intelekts ir tiešām tas intelekts, kuru var apmācīt, savukārt projekta ietvaros mākslīgais intelekts tiek definēts jau nedaudz piezemētāk – kā arī vienkārša baltā, melnā proporcijas atpazīšana. Tas arī ir mākslīgais intelekts. Un tas ir tas, kas mūsu skolotājiem bija tā grūtāk uztverams,” skaidro Sandra Celmiņa, ArtIn Future projekta vadītāja.

Lai paši projekta izstrādātāji labāk izprastu mākslīgo intelektu un tā iespējas, tika organizēts brauciens uz izstādi Drēzdenē, Vacijā. Tajā gan projekta vadītāji, gan arī iesaistītie skolotāji iepazinās ar dažādām tēmām, ar dažādiem atspoguļojumiem, arī salīdzināja to visu ar savu izpratni, kā viņi paši to redz un saprot. 

Sandra Celmiņa, ArtIn Future projekta vadītāja: “Ko partneri paši teica, ka viņiem šī izstāde bija liela atklājums, un tā sniedza tiešām daudz interesantas informācijas. Mēs patiesībā daudz ko no tā jau zinājām, tāpēc tas tā interesanti - salīdzināt. Mēs no vienas puses zinām. Partneriem, kas pamudināja uz šo projektu, kas ir no Vācijas, Austrijas, it kā no attīstītākām valstīm un kompetentāki, viņiem tas bija kaut kas jauns. Tas tāds lielā mērā pārsteigums.”

Sarunā projekta vadītāja vēl uzsver, ka patiesībā mākslīgais intelekts dzīvo mums visapkārt. Piemēram, kā virtuālie asistenti, roboti, kas veic sarežģītas operācijas, gan arī ļoti vienkāršos tehniskos risinājumos, kā Google tulkotājs. Tiklīdz lietotājam atbild automatizēta iekārta, to var dēvēt par mākslīgo intelektu, protams, dažādu sarežģītības līmeņu, bet tomēr mākslīgo intelektu. Tādēļ arī par šo tēmu ir svarīgi veidot mācību materiālus un stāstīt skolēniem, jo šie tehniskie risinājumu mūsu ikdienā turpinās ienākt aizvien vairāk. Ir svarīgi apzināties gan to riskus, gan iespējas.