Dāvina Braila raksta alfabētu cilvēkiem ar redzes traucējumiem

Vērtīgu mācību līdzekli cilvēkiem ar redzes traucējumiem izstrādājuši Rīgas Tehnikās universiātes (RTU) Cēsu studiju centra pasniedzēji. Izmantojot dažādas mūsdienu tehnoloģiju iespējas, radīts ērts alfabēts Braila raksta apguvei. Tas noderēs gan vājredzīgiem bērniem, gan arī pieaugušajiem, kuri acu gaišumu zaudējuši dzīves laikā. 

Cēsniece Ilze Baikovska ir viena no pirmajām, kura Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu dienas rehabilitācijas centrā iepazīstas ar teju kā dāvinājumā saņemto Braila alfabētu. Viņa atzīst, ka izgatavotais alfabēts noderēs cilvēkiem, kuri vēl tikai vēlas apgūt Braila rakstu. Viņa to mācījusies jau skolas gados. 

Rehabilitācijas centra vadītāja stāsta, ka pašlaik Cēsīs nav neviena klienta, kurš vēlētos apgūt Braila rakstību, pašlaik visi, kuri vēlas, to prot. Bet RTU Cēsu studiju centra sagatavotais dāvinājums nākotnē būs vērtīgs mācību palīglīdzeklis. Latvijas Neredzīgo biedrības, Cēsu rehabilitācijas centra vadītāja Zaiga Liepiņa: “Tas ir ļoti labs ar to, ka var savietot kopā kā puzli. Tu vari pievienot klāt, meklējot nākamos burtus. Vārds neizjūk.”

Zaiga Liepiņa gan norāda, lai mācību procesā varētu izveidot vārdus, nepieciešami vairāki vienādi burti. Tāpat pilnvērtīgai Braila rakstības apguvei vajadzētu arī pieturzīmes. Liepiņa saka: “Būtu ļoti labi, ja vēl cipari būtu. Kad vēstures fakti rakstāmi, tad ir jāraksta cipari. Šie paši burti ir kā cipara zīmītes, tāpēc arī ciparus vajadzētu.”

RTU Cēsu studiju centrā Braila alfabētu labprāt papildināšot un uzlabošot, ja cilvēkiem ar redzes traucējumiem tas izrādīsies noderīgs. Radošās laboratorijas vadītājs demonstrē, cik ātri top burtu pamatnes. Cēsis RTU “The Lab” laboratorijas vadītājs Jurģis Gregors Jēkabsons saka: “Tiek izgriezti ar lāzergriešanas iekārtu, parādās, kur jālīmē punktiņi un kur burti, tāpat arī izgriež burtus, uzlīmē virsū. Punktiņus drukā ar 3D printeri.”

Ilgāks laiks gan pagājis līdz datorā izstrādāts projekts un tapis pirmais Braila alfabēta burtu prototips. Šeit prātus kopā likuši vairāki mācībspēki. Pati ideja arī ir Cēsu RTU studiju centra pasniedzēju izlolota.