Dažviet Ludzā žogi neatbilst prasībām

Daudzu Latvijas pilsētu bagātība ir vēsturiskie centri, kas vienlaikus ir arī kultūras pieminekļi. Tomēr iedzīvotājiem, kuriem šajās teritorijās ir īpašumi, tiek uzlikts papildu slogs – būvniecībai izvirzītas paaugstinātās prasības. Tā rezultātā, piemēram, Ludzas pilsētas vēsturiskajā centrā tuvākajā laikā būs jāmaina vairāki žogi, jo līdzšinējie neatbilst apbūves noteikumiem.

Tuvākajā laikā vairāk nekā 50 ludzānieši saņems brīdinājuma vēstules par to, ka žogs viņu īpašumā nav saskaņots ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi (NKMP) un neatbilst normatīvajiem aktiem. Šāda situācija radusies, jo viņiem visiem īpašumi atrodas Ludzas vēsturiskā centra, kas ir aizsargājams valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis, un tā aizsardzības zonā, un būvniecībai šajā teritorijā ir stingrākas prasības. NKMP Latgales reģ. nodaļas vadītāja Vilma Platpīre: “Vai tā būtu ēku pārbūve, vai tā būtu jaunu objektu būvniecība, vai tie būtu žogi vai kādas citas kultūrvidei būtiskas detaļas, tās visas ir skaņojamas. Šajos objektos mums ir būtiski saglabāt plānojumu, apbūves līnijas, ceļu tīklus, ietvju tīklus, apstādījumus, zaļās zonas un nepieļaut šo pieminekļu kultūrvēsturiskā līmeņa samazināšanu, izmantojot kultūrvēsturiskajai videi neatbilstošus materiālus.”

Ludzas pilsētas vēsturiskajam centram raksturīga koka apbūve, tostarp zemesgabali tika iežogoti ar blīvu koka vertikālo dēlīšu žogu, iezīmējot vārtiņu vietu ar kantainu arku. Šādai žogu arhitektūrai ir liela nozīme, lai arī turpmāk saglabātu pilsētas vēsturiskā centra autentiskumu un estētisko vērtību.

Ludzas novada Būvvaldes arhitekte Darja Koževnikova stāsta: “Vēsturiskajā centrā ir aizliegtas imitācijas, ir jātaisa tikai dēļu žogi. Kā reiz aiz manis ir ļoti raksturīgs vēsturiskajam centram žogs, kur ir vertikāli dēļi ar vienu horizontālo latu, kura principā kaut kādā veidā pasargāja pārējos dēļus no nokrišņiem. Krāsu toņus, protams, arī jāizvēlas atbilstoši tai apkārtējai videi, lai tas harmoniski ierakstās.”

Pagaidām sodi par noteikumiem neatbilstošu žogu uzstādīšanu nav piemēroti, taču tie būs jānojauc un vietā jāuzstāda atbilstoši. Vilma Platpīre saka: “Aicinājām iedzīvotājus iet uz muzeju pētīt vecās fotogrāfijas. Varbūt kādā fotogrāfijā viņi atrod savas ielas apbūves ainavas vai tieši savas mājas apbūves ainas, tad žogus veidot pēc vēsturisko žogu parauga. Tādi lielie pilsētbūvniecības pieminekļi Latgalē mums ir diezgan daudz: Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs, Subates pilsētas vēsturiskais centrs, Krāslavas pilsētas vēsturiskais centrs un, protams, arī Daugavpilī vēsturiskais centrs. Otrs lielais piemineklis Daugavpilī arī ir cietokšņa teritorija.”

Darja Koževnikova: “Izskatām risinājumus. Mēs arī dažreiz iesakām toņus, kad cilvēki prasa. Izskatām tās skices, kaut gan šobrīd tas vairs nav mūsu pienākums, bet cilvēkiem ir drošāk, ka viņi saskaņo skici.”

Ludzas novada pašvaldības būvvaldē norāda, ka šobrīd rit darbs pie izmaiņām pašvaldības saistošajos noteikumos, kā rezultātā iecerēts piešķirt līdzfinansējumu žogu nomaiņai vai būvniecībai iedzīvotājiem, kuri dzīvo Ludzas pilsētas vēsturiskajā centrā.


#SIF_NVZ2022