Deja un dziesma ir latviešu kultūras pamatakmens

Atzīmējot deju kolektīva vadītājas, horeogrāfes un Dziesmu un deju svētku virsvadītājas Ilutas Mistres 55. dzimšanas dienu, Lielvārdē aizvadīts autorkoncerts “Gaismiņ teci”. Māksliniece ir radījusi ap 100 jaundeju, kas nereti godalgotas jaunrades deju konkursos. Tāpat arī dažas no dejām bijušas uz Dziesmu un deju svētku skatuves vairāku tūkstošu dejotāju izpildījumā. 

“Kurš man šodien steigsies talkā, kurš gan iedrošinās mani? Gaismiņ, teci man pa priekšu, nepamet jau mani vienu!” – tieši šie dziesmu vārdi iedvesmoja horeogrāfi Ilutu Mistri izveidot autorkoncertu ar nosaukumu “Gaismiņ teci”. Un, kā viņa atzīst, koncerts veltīts ne tikai viņas dzimšanas dienai, bet visiem, kas mīl deju un reiz sastapušies ar Ilutu viņas darba gaitās. “Šeit, Kultūras namā, strādāju 37 gadus. Šī skatuve, uz kuras jūs stāvat, ir maģiska. Es esmu miljoniem, miljoniem reizes te strādājusi, miljoniem stundas, lai radītu ļoti paliekošus un nozīmīgus darbus.”

Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvaldes pārstāve Dace Māliņa: “Deja un dziesma ir latviešu kultūras pamatakmens. Un Iluta ir viens no tiem cilvēkiem novadā, kas šo deju nozari saglabā, popularizē. Pats galvenais – viņa to nodod un iemāca jaunajām paaudzēm.”

Ilutas Mistres pūrā ir ap 100 jaundeju, daļa iekļautas arī Dziesmu un deju svētku repertuārā. Viņa ir Deju svētku virsvadītāja, bet ikdiena un sirds pieder savai pilsētai un deju kolektīviem “Pūpolītis” un “Vēji”. Pirmo kolektīvu Iluta dibināja jau 18 gados. Mīlestību uz deju viņa turpina nodot jaunajiem un izaudzinājusi jau pat vairākas dejotāju paaudzes. 

Iluta Mistre savulaik saņēmusi Atzinības krustu, kas ir viens no valsts augstākajiem apbalvojumiem un augstāko novada apbalvojumu kultūras tradīciju kopšanā un saglabāšanā.