Demokrātija ir kā smalka princese

Saskatot demokrātijas simbolus un vērtības visdažādākajos priekšmetos un lietās, Valmieras muzeja ēkās tika uzņemti vairāk kā 40 Demokrātijas akadēmijas dalībnieki no Vidzemes. Ja neskaita akadēmijas atklāšanas brīdi Rīgas pilī, šī viņiem bija pirmā sastapšanās un iepazīšanās. 

“Vidzemes dalībnieki ir atbraukuši uz Valmieru, lai eksponātos atrastu demokrātiju – kādas vērtības tiek simbolizētas, varbūt kādas lietas saistībā ar tiesībām, likumiem, saistībā ar līdzdalību, ar cieņu, ar brīvību,” stāsta Gundega Siliņa, “Demokrātijas akadēmijas” koordinatore Vidzemē.

Pēc uzdevuma izpildīšanas visas dalībnieku grupas kopīgi diskutēja par atrasto vai arī tieši neatrasto demokrātiju muzeja eksponātos, iesaistot sarunās arī muzeja darbiniekus un vēsturniekus, lai gūtu padziļinātāku izpratni. “Demokrātija ir,  kā teica Sandra Kalniete, tāda smalka princese, kura ir jāsargā. Demokrātija īstenībā ir mūsdienu cilvēka būtība – ja nav demokrātijas, tad nav arī cilvēciskuma,” saka Daina no Dzērbenes.

“Katrs vārdu “demokrātija” saprotam citādāk – vienam tie ir cilvēki, vienam tā ir nauda, vienam tās ir vērtības, kas katram mums tomēr arī atšķiras,” saka Ilva no Apes.

Kā stāsta demokrātijas akadēmijas koordinatore, ir vairāki pētījumi, kas norāda, ka sabiedrība vairs netic demokrātijai, tās vērtībām un tam, ka varam ko mainīt vai ietekmēt. To pierāda arī vēlēšanu rezultāti. “Lai celtu pašu iedzīvotāju ticību lietām, ka mēs to varam darīt un arī saprast, ko tad mēs īsti varam darīt, mums ir nepieciešams izglītoties un gūt jaunas zināšanas. Līdz šim veids, kā tas ir noticis, jā, protams, ir vairāki semināri un lekcijas, nekad nav bijis tik nopietni kā, teiksim, akreditēts kurss. Šobrīd mēs ejam tādu ceļu.”

“Svarīgi, lai mūs sadzird, arī iedzīvotājus, lai kaut drusciņ ņem vērā mūsu viedokli, lai būtu iespēja paust savu viedokli, tapt dzirdētam, saņemt atgriezenisko saikni. Tas man ir svarīgi,” saka Zane no Raunas.

Demokrātijas akadēmijas ietvaros dalībniekiem paredzētas četras akadēmiskās tikšanās Rīgā un četras praktiskās darbnīcas katrā no reģioniem. Vidzemē iespējams nākamās darbnīcas norisināsies Madonā vai Cēsīs