Dienvidkurzemē protestē pret bīstamo atkritumu pārstrādes rūpnīcas celtniecību

Teju 800 Grobiņas un apkaimes iedzīvotāji parakstījuši iesniegumu, kurā viņi aicina pašvaldību nepieļaut bīstamo atkritumu, proti - izlietotu naftas katalizatoru pārstrādes rūpnīcas būvniecību atkritumu poligona teritorijā. Novada dome uzsver, ka ņems vērā iedzīvotāju viedokli, ja būs jāpieņem lēmums, vai atļaut ražotnes celtniecību, taču vispirms vēlas sagaidīt ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus.

Šopavasar uzņēmums “VNiMo services” atdzīvināja pirms trijiem gadiem tapušo ideju Liepājas pusē - atkritumu poligona “Ķīvītes” teritorijā būvēt naftas katalizatoru pārstrādes rūpnīcu. Tāpat kā toreiz, arī tagad pret šo ieceri asi iebilst vietējie iedzīvotāji, kuru ieskatā, sadedzinot šos bīstamos atkritumus, vidē varētu nonākt indīgas ķimikālijas, kas kaitētu viņu veselībai. Savukārt uzņēmumā norāda, ka dūmgāzes no krāsns pirms nonākšanas atmosfērā tiks filtrētas caur trijiem filtriem. “Tas galvenais ir mūsu veselība. Mana, manas ģimenes, Dienvidkurzemes novada iedzīvotāju veselība. Vai kāds var garantēt, ka pēc šādas rūpnīcas celšanas ar mūsu veselību viss būs tā, kā līdz šim?” vaicā Mārtiņš Meņģelis, lauksaimnieks, atkritumu poligona “Ķīvītes” kaimiņš.

SIA “VNiMo services” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Berķis-Bergs: “Visa ražošana notiek slēgtā angārā, 95% notiek slēgtā angārā. Izejmateriāls tiek ievests angārā, gatavais produkts tiek sapakots un izvests arī angārā. Nekāda atvērta tipa noliktavas nav paredzētas. Mēs netaisāmies, kā izskanēja dažādos komentāros, kaut ko rakt zemē, kaut ko glabāt. Mums viss, kas ienāks rūpnīcā, viss arī izies ārā.”

Grobiņnieki kritizē arī saistībā ar būvniecības ieceri veikto anketēšanu. Proti, ietekmes uz vidi novērtētāju izstrādātās anketas bijušas internetā grūti atrodamas, kā arī teksts nav bijis viegli uztverams. Tapa turpat 800 cilvēku parakstīta vēstule novada domei ar lūgumu nepieļaut rūpnīcas celtniecību.

Lai gan rūpnīca dotu darbu vismaz 30 līdz 40 pagasta iedzīvotājiem, pašvaldība pagaidām šo ieceri vērtē atturīgi un uzsver, ka vispirms tai gribētos iepazīties ar ietekmes uz vidi novērtējumu, kas varētu būt gatavs līdz aprīļa beigām. Dienvidkurzemes novada domes izpilddirektors Uldis Vārna: “Tas brīdis kad pienāks, tad mēs, protams, respektēsim arī iedzīvotāju viedokli. Protams, to nevar noliegt, ka pašvaldība ir par jebkuru uzņēmējdarbības attīstību savā teritorijā. Par kaut kādām jaunām iecerēm, par darba vietām. Ja šinī vides novērtējumā pastāvēs kaut mazākais risks sabiedrībai vai apkārtējiem iedzīvotājiem, tad, protams, ekonomiskais pienesums jau neatsver riskus videi.”

Iecerētās rūpnīcas īpašniekiem padomā ir arī nākamais attīstības posms. Blakus ražotnei plānots uzstādīt tvaika turbīnu, kas siltumu pārvērš elektroenerģijā. Tās varētu pietikt apmēram 10 000 mājsaimniecību.


#SIF_NVZ2022

Foto: Freepik