Dienvidkurzemes novada Rucavas pagastā mainās pasta nodaļas darbības modelis, darbalaiks un adrese

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ no 2022.gada 29.novembra tiks mainīts Dienvidkurzemes novada Rucavas pagasta pasta nodaļas darbības modelis, darbalaiks un atrašanās vieta, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. No minētā datuma Rucavā visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst.11 līdz 12 tiks nodrošināti pašvaldības ēkā – Pagasta mājā. Vienlaikus iedzīvotāju ērtību uzlabošanai no Rucavas pamatskolas uz Pagasta māju tiks pārcelta arī vēstuļu kastīte, ļaujot operatīvi ievietot savus sūtījumus tālākai piegādei. Ārpus pasta pakalpojumu sniegšanas vietas darbalaika iedzīvotāji varēs izvēlēties pasta pakalpojumus saņemt arī pie pastnieka savā dzīvesvietā. 

Ņemot vērā niecīgo universālā pasta pakalpojumu pieprasījumu Rucavas pasta nodaļā, kas šāgada astoņos mēnešos salīdzinājumā ar 2021.gadu samazinājies par gandrīz 90% un radījis Latvijas Pastam zaudējumus vairāk nekā 3200 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis, darbalaiks un atrašanās vieta, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi. 

Tāpat kā līdz šim, Rucavas pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu – vēstules, pastkartes, sīkpakas, bandroles – saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina tos pašus pakalpojumus, kas pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas vietā: vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu piegādi, pieņemšanu un nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā, komercpreču iegādi u.c. 

Ar pastnieka starpniecību Rucavas iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo un pārējos pastnieka pakalpojumus dzīvesvietā iespējams saņemt, iepriekš sazinoties ar Latvijas Pasta Klientu centru pa tālruni: 27008001 vai 67008001. 

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Rucavas pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 67008001, 27008001 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Nīcas pasta nodaļu Bārtas ielā 6, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst.8 līdz 14 un otrdienās, ceturtdienās no plkst.7 līdz 13. 

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

Latvijas Pasts nepārtraukti monitorē pasta pakalpojumu pieprasījumu un klientu paradumu tendences pilnīgi visās pasta nodaļās un citās pasta pakalpojumu sniegšanas vietās. Jau vairāk nekā 10 gadu pasta nozarē vērojama lejupejoša tendence tradicionālo pasta pakalpojumu izmantošanas jomā, īpaši ārpus Rīgas un citām Latvijas lielākajām pilsētām. Nevienmērīga teritoriju apdzīvotība, zems kopējais iedzīvotāju blīvums un iedzīvotāju izkliedētība tieši ietekmē pasta sūtījumu piegādes izmaksas, kas teritorijām ar zemu urbanizācijas pakāpi ir ievērojami augstākas nekā augsti apdzīvotās urbanizētajās teritorijās.  

Tā kā daudzas pilna spektra tradicionālās pasta nodaļas nes zaudējumus, Latvijas Pasts kā ikvienam uzņēmumam un jo īpaši valsts uzņēmumam jāizvērtē iespējas celt šo nodaļu rentabilitāti, vienlaikus pārskatot to uzturēšanas izmaksas. Daudzas pilna spektra modeļa pasta nodaļas tiek pārveidotas par pasta pakalpojumu sniegšanas vietām, kuru darbalaiks pielāgots attiecīgās teritorijas reālajam pasta pakalpojumu pieprasījumam, kas tiek analizēts ilgākā laika periodā.

Rucavas iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām no 2022.gada 29.novembra tiks informēti ar īpašiem paziņojumiem savās pastkastītēs, sākot ar 29.oktobri.


Foto: Latvijas Pasts