Digitalizē Kuldīgas novada muzeja vērtības

Kuldīgas novada muzejs ir viens no Latvijas muzejiem, kurš piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektā “Kultūras mantojuma digitalizācija”. Digitalizējamo priekšmetu datu sagatvošana, rediģēšana un papildināšana aizņēmusi aptuveni divus gadus. Šonedēļ muzejā no plauktiem tika izcelti foto negatīvi, foto plates, dažādas kartes un muižu plāni un tika digitalizēti.

Tā kā Kuldīgas novada muzejā šobrīd tiek veidota krājuma atvērtā daļa, tad ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas īstenotā projekta “Kultūras mantojuma digitalizācija” atbalstu te nolēma digitalizēt to krājuma daļu, kas šobrīd nav tik plaši pieejama. Fotonegatīvos un stikla platēs iemūžināta Kuldīga no 19. gadsimta beigām, arī 20. gadsimta pirmās puses.

Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar vairākām institūcijām Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīto projektu “Kultūras mantojuma digitalizācija” īsteno jau četrus gadus. Pēdējos divus gadus notiek 2000 Latvijas Nacionālā Arhīvā uzglabātu pergamentu un 68 000 Latvijas akreditētos muzejos uzglabātu priekšmetu digitalizācija.