Divi muzeji kopā ir lielāks spēks

Pēc vairāku kopīgu projektu veiksmīgas plānošanas un īstenošanas divi pašvaldību muzeji – Talsu novada muzejs un Cēsu Vēstures un mākslas muzejs – parakstījuši abpusēju sadarbības līgumu uz vairākiem gadiem. Šāda veida novadu muzeju ilgtermiņa sadarbības juridiskā forma Latvijā līdz šim nav bijusi īstenota praksē. Līgums ne tikai paredz kopīgu pasākumu īstenošanu, bet arī izstāžu un zināšanu apmaiņu starp muzejiem.

Cēsu muzejam ir viena no spēcīgākajām pētniecībām Latvijas reģionos, interesanta vēsture un līdzšinējā sadarbība jau bijusi iedvesmojoša, tāpēc arī talsinieki kolēģus otrā Latvijas galā nolūkojuši. Cēsu Vēstures un mākslas muzejs lielāks nekā Talsu novada muzejs, taču talsinieki uzskata, ka tas, ko viens otram var dot pretī, ir līdzvērtīgs guvums. “Divi kultūrvēsturiski reģioni, bet katrs ar savu unikālu vēsturi. Tajā pašā laikā, protams, Talsu māksla – gan vecmeistari, gan arī tie, kas šobrīd. Tas, ko mēs radām, vairāk ir jārāda ārā un mazāk uz vietas, jo uz vietas jau cilvēki tomēr, paralēli procesos sekojot līdzi, redz, kas notiek. Bet mūsu interese ir to parādīt pēc iespējas plašākai sabiedrībai,” saka Uldis Jaunzems-Pētersons, Talsu novada muzeja direktors.

Un Talsos parādīt to, ko citkārt nebrauktu uz otru Latvijas galu apskatīt. Tā talsinieki cer uz deviņu pakalnu pilsētu atvest mākslinieka un grāmatu ilustratora Induļa Zvagūža darbus. “Mēs esam no dažādiem Latvijas reģioniem, un šis muzeju piedāvājums ir nedaudz atšķirīgs gan Kurzemes, gan Vidzemes reģionā. Sadarbojoties un apmainoties ar izstādēm un idejām, mēs varētu arī gūt daudz ko noderīgu viens otram,” saka Uldis Ķēniņš, Talsu novada muzeja Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs.

“Tas jau to visu padara tieši interesantāku – šis gaidīšanas process, kā šī sadarbība rezultēsies kādos projektos,” saka Dāvis Derķevics, Talsu novada muzeja muzejpedagogs-speciālists vēstures jautājumos.

Zināšanu pārnese, izstāžu apmaiņa un kopizstāde 2028.gadā par kopīgo un atšķirīgo Kurzemes un Vidzemes guberņās ir trīs galvenie punkti sadarbības līgumā. Jaunzems-Pētersons: “Līgums disciplinē un ļauj arī plānot mazliet tālāk nekā īstermiņā. Tā ir arī kāda projektu piesaiste, jo pamatojums ir daudz lielāks – divi muzeji kopā ir lielāks spēks nekā viens.”

Cēsu muzeja direktore Ināra Bula: “Tas ir komandas darbs abās pusēs – nav tikai pētnieciskais personāls, bet tur ir arī projektu piesaiste, līdzfinansējuma piesaiste, ir arī administratīvā kapacitāte. Un arī, kāpēc ir trīs gadus, – jo muzeji normāli savus plānus taisa šiem trim gadiem.”

Abi muzeji atklāj, ka pirmais sadarbības auglis būs baudāms jau no 20. aprīļa, kur Cēsīs atklās divas laikmetīgās mākslas izstādes, no kurām viens būs Venēcijas biennāles 18. arhitektūras izstādei radītais paviljons, kura kurators bija Talsu novada muzeja direktors.